Hej,

Hoppas att ni har det bra samt att ni har haft ett trevligt jul- och nyårsfirande Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

OVK besiktning – Ventilation
Vi påbörjar nu det stora arbetet kring ventilationen hos samtliga boende. Arbetet kommer att ske stegvis för att vi i en lagom takt ska kunna åtgärda de avvikelser som vi sedan tidigare har fått på de olika delarna i denna besiktning. Bland de anmärkningar som vi har fått till oss så finns det åtgärder som är föreningens ansvar att åtgärda men även åtgärder som åligger lägenhetsinnehavaren att åtgärda, där den delen som ligger på respektive lägenhetsinnehavare handlar om spiskåpan (köksfläkten) samt dess inkoppling. Första delen består i att åtgärda de anmärkningar som vi har fått kring ”frånluftsdon”, detta arbete kommer att ske under vecka 4 och de lägenhetsinnehavare som är berörda av detta är meddelade.

Naturligtvis kommer vi från styrelsens håll att ha mycket god framförhållning i detta ärende samt se till att samtliga boende får den information som man behöver.

Vi vill återigen påpeka att anledningen till detta stora arbete är att bostadsrättsföreningen enligt svensk lag är skyldig att ha en godkänd OVK besiktning, denna besiktning är bara godkänd när samtliga hushåll i föreningen har blivit godkända.

Samarbete med Kaliber Projekt AB
Vi i styrelsen den senaste tiden har fått frågor kring om det finns något samarbete som föreningens lägenhetsinnehavare kan ta del av när man tex. vill renovera badrum eller kök, lägga golv, komma i kontakt med behörig elektriker etc. Därför har vi nu tagit fram ett samarbetsavtal med ”Kaliber Projekt AB” där man som boende får 10% rabatt på ordinarie prislista. Ett informationsblad gällande detta samarbete finns bifogat till detta Salladsblad.

Halka i området, var försiktiga!
Naturligtvis så gör vi från styrelsens håll allt vi kan för att hålla områdets gångvägar halkfria. Detta har i år visat sig vara en stor utmaning då temperaturen skiftar snabbt och gångvägarna kan bli istäckta på bara några timmar. Vi vill från styrelsens sida vara tydliga med att vi står i ständig kontakt med vår förvaltare SBC i frågan och att vi tillsammans gör allt vi kan för att hålla områdets gångvägar och parkeringar halkfria.

Vi vill även uppmana föreningens medlemmar att gå försiktigt till dess att sandbilen har hunnit fram till vårt område.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet Januari 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *