Hej,

Hoppas att ni har det bra och att ni har hunnit städa undan julen. Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Bilkörning i området – ett ämne vi ofta får återkomma till!
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har bilkörningen i området åter igen eskalerat. Styrelsen tycker att det är mycket beklagligt att varken föreningens regler respekteras eller det sunda förnuftet verkar råda. Vi har vid så många tillfällen, i olika forum, påpekat detta och inte minst i ”Salladsbladet”. Blir det från och med nu inte stopp på den onödiga bilkörningen kommer vi behöva göra en större investering i bommar eller dylikt för att förhindra bilkörning i området. Denna investering är varken planerad eller rolig att göra och kommer att påverka föreningens ekonomi.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta. Som giltig anledning räknas:

• In- och urlastning vid tung transport
• Sjuktransport eller liknande
• Flytt

Det är beklagligt att man som boende i föreningen väljer att göra det lätt för sig och utnyttjar det faktum att vi vintertid behöver ta bort stolparna. Det är bara en tidsfråga innan något av våra barn eller annan boende blir påkörd.

Uppdatering kring arbeten i föreningen
Det har hänt och händer väldigt mycket i föreningen just nu, här följer en uppdatering kring dessa:

Byte av kulvert utanför tvättstugan – Vi hade en vattenläcka i kulverten som medförde att denna behövde bytas ut helt, detta arbete är nu helt klart.

Byte av altan-/balkongdörrar – Resterande dörrar byttes under denna vecka (v.3), vilket innebär att samtliga lägenheter i BRF Salladsåkern nu har fått sina dörrar utbytta samt att brytskenor installerats på samtliga av dessa dörrar.

Energideklaration – Denna är nu genomförd och samtliga papper inskickade till kommunen.

Byte av tak länga 70-76 – Arbetet med byte av detta tak påbörjades v.2 och väntas vara färdigt i början av v.5. Direkt när detta arbete är genomfört så påbörjas färdigställandet av tidigare påbörjat takbyte på länga 78-84.

Parkeringsplatser i föreningen
För tillfället så har vi en mycket hög efterfrågan på parkeringsplatser i föreningen. Just nu finns det inga lediga parkeringsplatser att hyra varken tillfälligt eller under en längre period. Vi har därför upprättat en kölista man kan skriva upp sig på om man har behov en parkeringsplats. För att skriva upp sig på kölistan skickar man ett mail till info@salladsakern.se . Observera att det är separata kölistor till carportplatser och till de ”vanliga” platserna, var därför noga med att ange vilken typ av parkeringsplats ni vill stå i kö till. Vi har inte längre någon möjlighet att omvandla gästparkeringar till uthyrbara platser då vi nu är nere på minimala åtta stycken gästparkeringsplatser i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *