Hej,
Hoppas att ni har njutit av sommaren!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Installation av bommar vid områdets infarter
Installationen av bommarna är nu slutförd och slutbesiktning för dessa har ägt rum.
För att komma in genom bommarna krävs en speciell nyckel, varje lägenhet tillhandahålls
en nyckel som kvitteras ut av styrelsen, denna nyckel tillhör lägenheten och skall vid
ev. flytt överlåtas till den nya lägenhetsinnehavaren. Vi har lyckats nå de flesta medlemmar
med denna information och dessa har således kvitterat ut sina nycklar. Har ni inte kvitterat
ut den nyckel som tillhör er lägenhet så ber vi er att kontakta styrelsen snarast möjligt så
hjälper vi er med detta.

Ladd stolpar
Vi håller just nu på och ser över föreningens möjligheter till ladd stolpar för elbilar på
områdets förhyrda parkeringsplatser. På föreningens Facebooksida kommer vi inom kort
att lägga upp en tråd med mer detaljerad information kring möjligheter, prisbilder, etc. där
vi vill skaffa oss en bild av hur intresset för dessa ladd stolpar är hos föreningens
medlemmar.

Vi skulle därför uppskatta om ni ville deltaga i och göra er röst hörd kring detta ämne.

Sortering av matavfall
Från och med årsskiftet 2021-2022 så är det lagkrav för bostadsrättsföreningar att sortera
matavfall och särskilja detta från övrigt hushållsavfall. Styrelsen har tillsatt en särskild
grupp för detta som har i uppdrag att ta fram olika förslag på hur en sådan lösning skulle
kunna se ut för våran förening.

Vi återkommer självklart med mer detaljerad information kring detta och hur en potentiell
lösning kan komma att se ut. Men vi vill redan nu vädja till föreningens medlemmar att ha
detta i beaktning samt respektera denna sortering då kommunen kommer att utfärda böter
till föreningen och dess medlemmar inte sköter detta åtagande på ett tillfredsställande sätt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Augusti 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *