Hej,

Hoppas att ni har det bra nu när hösten är på ingång!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Råttor
Som vi skrev i det senaste Salladsbladet så har råttorna tyvärr hittat tillbaka till området. Vi
har därför med hjälp av Anticimex satt ut råttfällor runt längorna 10-16, 70-76, 78-84. En
direkt feedback som vi har fått från Anticimex är att råttorna bor under altanerna på
baksidorna och livnär sig på den föda som trillar ner mellan träspringorna i altanerna. Vi
behöver därför er hjälp med att i största möjliga mån täppa till eventuella större hål i glipor
i altanerna så att råttorna för svårt att ta sig in.

Praxis
Vi har tidigare nämnt att eftersom det inte är praktiskt möjligt att få med alla
förhållningsregler och riktlinjer i föreningens stadgar, vi har därför i styrelsen kommit
överens om att fortsättningsvis ta fram olika praxis gällande specifika tillfällen. I dagsläget
finns det praxis gällande parabolantenner samt vad som gäller när man tar in hantverkare
för diverse arbeten i föreningens lägenheter. Båda dessa praxis finns bifogade till detta
Salladsblad.

Framtiden för föreningens sophus
Som knappast har undgått någon så är sophämtningen ett hett diskussionsämne i hela
kommunen just nu, detta då man den senaste tiden infört både separat sortering av
matavfall samtidigt som man inte riktigt haft kapacitet att hämta detta avfall med
tillfredsställande frekvens. Det är från och med år 2023 obligatoriskt för
bostadsrättsföreningar i Järfälla att sortera matavfall separat. Vi håller just nu på att se över
hur detta skall hanteras i just våran förening, men helt klart är att vi kommer behöva se
över föreningens rutiner kring avfallssortering under kommande år. Vi återkommer
självklart mer detaljerat i ärendet så fort vi har bringat klarhet i detta.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *