Hej,

Hoppas att ni har det bra nu när vintern är på ingång!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Byte av tak på två längor
På styrelsemötet för November klubbade en enig styrelse igenom att byte av tak på två
längor kommer att genomföras under perioden Januari-Februari 2022. Vi återkommer i
nästa Salladsblad gällande vilka två längor som kommer att få nytt tak denna vända.
Utöver själva taken så kommer i vanlig ordning stuprör och stuprännor bytas samt
snörasskydd installeras.

Sopsortering
Styrelsens arbete att anpassa föreningen till Järfälla kommuns krav och regelverk fortsätter.
Vi har nu gjort klart en leverantör av sophanteringstjänster samt lagt upp en plan för vidare
steg i processen. Styrelsen har även röstat igenom en leverantör av en miljövänlig tjänst
vars syfte är att hålla områdets soprum hygieniska och rena från bland annat odär, detta
kommer att installeras i båda sophusen innan vi sjösätter de nya sopsorteringsrutinerna.

Nytt snöavtal
Föreningens har de senaste fyra åren beställt snöröjning via våran förvaltare SBC. Vi har
inför årets snösäsong valt att säga upp detta avtal av två orsaker. Dels utifrån den feedback
som vi fått till oss från boende i området gällande oaktsam körning, sönderkörda buskar
etc. samt att styrelsen ansåg att SBC´s föreslagna prishöjning på denna tjänst inte var rimlig.
Ny leverantör av dessa tjänster för i år är Stockholms Markpartner, avtalet började gälla
den 1:a November.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *