Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Byte av tak på två längor
Arbetet med byte av taket på länga 54-60 är nu slutfört och bytet av taket på länga 62-68
pågår för fullt. Länga 62-68 beräknas att vara färdigställd med nytt tak i mitten av vecka 10.
När denna är färdigställd så kommer inleder vi sista steget gällande takrenoveringar för
detta år, detta steg innebär att vi behöver göra lite kompletteringar gällande brandskyddet
på vindarna i de huslängor där vi bytt tak de senaste åren. Just nu sitter det enkelgips på
väggarna mellan lägenheterna uppe på dessa vindar, dessa kommer att kompletteras med
ytterligare ett lager gips. Vi återkommer till berörda hushåll under Mars månad.

Renovering av soprum
Som vi tidigare meddelat så har föreningen en skyldighet att anpassa soprummen efter idag
gällande krav från kommunen. Vi har nu färdigställt renoveringen av föreningens båda
sophus vilket förutom en ordentlig uppfräschning har inneburit att vi har byggt bort
nedkastluckorna och ersatt dessa med att man via en blippfunktion nu fysiskt går in i
sophuset för att lämna sitt avfall.
Samtliga lägenhetsinnehavare i föreningen har kvitterat ut sina blippar (2st/hushåll).

Nästa steg i denna process är att vi under det kommande veckorna kommer att installera
ett sanitetssystem i de båda soprummen. Detta system är såväl miljö- som hälsovänligt.

Det är mycket viktigt att vi tillsammans hjälps åt att hålla ordning och reda i dessa sophus,
om vi inte lyckas sköta detta så kommer det att innebära merkostnader för föreningen från
såväl förvaltare som sophämtningsleverantör.

Uppdaterat avtal med Tele 2 (fd. ComHem)
Styrelsen har nu förhandlat fram ett nytt gruppavtal med bredband och TV leverantören
Tele 2. För att kunna ta del av de uppdateringar som har gjorts så behöver varje enskilt
hushåll själva kontakta Tele 2 och meddela sin val. Bifogat till detta Salladsblad finner ni
information om de nya villkoren samt hur ni går till väga för att ta del av dessa.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Februari 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *