Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Skyddsrum
På förekommen anledning utifrån det förändrade världsläget har vi fått in lite frågor
gällande skyddsrum och vad som gäller kring detta. Svaret på detta är att vi har ett
skyddsrum i föreningen, detta skyddsrum är beläget på samma yta som vi har tvättstugan
idag. Se bild nedan.

Byte av tak
Byte av tak på längorna 54-60 samt 62-68 är nu genomfört och slutbesiktning har
genomförts utan anmärkningar.
Vi är nu inne i slutfasen av takarbetena för denna gång, det som återstår är att vi i skrivande
stund installerar dubbelgips på vindarna i längorna: 10-16, 70-76 samt 78-84, detta för att
brandsäkerheten på dessa vindsutrymmen skall möta idag gällande krav från myndigheter.

Misskötsel av soprum skapar merkostnader
Föreningens uppdaterade soprum är nu färdigställda och tagna i bruk. Tyvärr så har detta
medfört att en hel del merjobb för styrelsen då sophusen helt plötsligt har börjat misskötas
och styrelsen har fått gå dit och sortera om. Avfallet läggs på fel ställe och i vissa fall ställs
otroligt nog även glas på golvet bredvid kärlen, föreningen har ingen hantering av glas i
dagsläget och dessa skall lämnas på kommunens anvisade miljöstationer. Detta medför att
föreningen får merkostnader på fakturorna för sophämtning, merkostnader som
naturligtvis betalas av föreningen och dess medlemmar och i förlängningen kan ha en
inverkan på beslut gällande framtida avgiftshöjningar.
Vi kommer att sätta upp tydligare skyltar vad som gäller för det olika kärlen så fort vi fått
hem dessa, men vi ber att verkligen tänka till vad ni slänger i vilka kärl.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Mars 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *