Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Möjlighet att återvinna glas i föreningens Miljörum
Sedan några veckor tillbaka så finns möjligheten att sortera såväl färgat som ofärgat glas i
föreningens båda miljörum. Tänk på att skölja ut de glasflaskor och glasburkar som ni
källsorterar för att undvika odör i miljörummen.
Vi vill även åter en gång påminna om vikten av att sköta källsorteringen enligt de
anvisningar som finns tillgängliga, styrelsen kommer inte själva att hantera felsorterat
avfall utan detta har redan, och kommer även i framtiden att rendera i stora merkostnader
för föreningen då de entreprenörer som hämtar avfallet ålägger oss höga straffavgifter för
felsorterat avfall.

Översikt av föreningens förvaltningsavtal
Då styrelsen på senare tid noterat att kvaliteten hos föreningens nuvarande förvaltare SBC
har varit sviktande så har styrelsen från och med årsskiftet valt att bryta avtalet med SBC
gällande såväl den ekonomiska som tekniska förvaltningen.
Ett intensivt arbete pågår nu för att hitta förvaltare inom dessa både områden som kan
möta föreningens behov till en rimlig prislapp, och framför allt, utan dolda merkostnader.
Gällande den ekonomiska förvaltningen så har vi efter noggranna utvärderingar valt att
from årsskiftet anlita Järfälla Redovisning AB.
Gällande den tekniska förvaltningen så pågår fortsatt utvärdering av de fyra offerter som vi
hittills tagit in, vi återkommer med mer kring detta så fort vi har gjort klart med en ny
teknisk förvaltare.

Större läckage åtgärdat
Efter påbud från uppmärksamma boende så påträffade vi en större läcka på
varmvattenreturen till undercentralen runt länga 70-76 och länga 78-84. Denna läcka är nu
åtgärdad och efterkontroller sker under kommande vecka. På senare tid så har föreningen
tyvärr dragits med flertalet läckor på föreningens olika rörledningar, rören börjar helt
enkelt bli slitna och vi tittar just nu på vilken effekt det skulle generera att göra en större
insats kring detta för att undvika dessa akutåtgärder i framtiden.
Vi vill även passa på att önska er en glad sommar!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Juni 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *