Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Stora problem med läckage i vattenledningar under länga 70–76
Sedan mitten av Maj så har föreningen har stora läckage på såväl vatten- som
VVS-ledningar. Hårdast drabbad är länga 70–76 där fukten i grunden har trängt upp i
lägenheterna vilket har orsakat omfattande skador hos boende. Föreningen tillsammans
med boende gör nu allt vi kan för att snabbt åtgärda dessa läckor samt naturligtvis på sikt
genomföra förebyggande åtgärder. Sökandet efter dessa läckor samt det akuta behovet att
åtgärda läckorna har tyvärr medfört att vi den senaste tiden behövt genomföra flertalet
akuta vattenavstängningar, vi ber om ursäkt för det problem som dessa medför och har
medfört men dessa är heller ingenting som vi kan styra över.

Utöver de stora bekymren ovan så har vi återigen drabbats av långa fördröjningar i
tillförseln av varmvatten till Österdalsvägen 34, utredningen kring detta pågår parallellt
med utredning samt åtgärder i länga 70–76.

Fortsatt översikt av föreningens förvaltningsavtal
Som knappast har undgått någon så har världsläget förändrats drastiskt sedan årsskiftet.
Detta spiller naturligtvis även över på föreningens olika avtal med leverantörer och
samarbetspartners. Styrelsen har från årsskiftet beslutat att bryta med SBC som varit
föreningens förvaltare de senaste åren för att hitta mer prisvärda och effektiva lösningar.
Som vi tidigare meddelat så kommer Järfälla Redovisning AB att sköta föreningens
ekonomiska förvaltning från årsskiftet och vi ligger även i långt gångna förhandlingar med
en lokal teknisk förvaltare, vi återkommer i ärendet så fort vi har alla detaljer på plats.

Utöver förvaltningsavtalen så utvärderar vi och ser över andra avtal så som el, fjärrvärme,
TV/Bredband etc.

Laddstolpar
Då styrelsen under sommaren fått in flertalet förfrågningar från såväl medlemmar som
mäklare/potentiella nya medlemmar gällande laddningsmöjligheter till elbilar så har
styrelsen återigen satt denna fråga högt upp på agendan. Vi håller just nu på att undersöka
hur en lösning kring dessa laddningsmöjligheter skulle kunna se ut samt hur denna skall
lösas rent praktiskt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – September 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *