Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Fortsatt översikt av föreningens ekonomi
Givet den ekonomiska situationen såväl globalt som nationellt så har styrelsen haft en
längre diskussion gällande föreningens ekonomi samt hur föreningen ska agera på såväl
kort som lång sikt. Vi följer självklart den ekonomiska utvecklingen noggrant samt att vi
precis som vanligt håller noggrann koll på föreningens inkomster och utgifter. Styrelsen är
enig om att det i dagsläget inte behövs någon justering av avgifterna då föreningens
ekonomi är fortsatt stabil trots rådande omständigheter, givetvis är detta någonting som vi
följer löpande och i takt med samhällets ekonomiska utvecklig.

Avtal skrivet med en ny teknisk förvaltare
Vi kan nu även meddela att föreningen from årsskiftet dvs. 2023-01-01 har ingått i avtal
med en ny teknisk förvaltare. Precis som i fallet kring den ekonomiska förvaltningen så har
styrelsen valt en lokal aktör i form av EFS förvaltning som håller till i Veddesta
industriområde. Vi ser fram emot ett effektivt, hållbart och givande samarbete med våra
nya leverantörer av förvaltningstjänster.

Laddstolpar
Denna fråga står högt upp på styrelsens agenda i dagsläget då vi den senaste tiden sett en
ökad efterfrågan gällande laddningsmöjligheter till bilar. Styrelsen har enats om en riktning
för hur denna lösning skulle kunna se ut och har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram
offertunderlag och därefter samla in offerter.
Vi håller er självklart uppdaterade i frågan i kommande Salladsblad

Portkodsläsare i port 34 och 52
Till följd av diverse mindre sabotage samt upprepade stölder av brandsläckare i portarna
på Österdalsvägen 34 och 52 så har styrelsen beslutat att installera nya portkodsläsare till
dessa portar. Portarna kommer att vara låsta dygnet runt och boende kommer att förses
med ytterligare blippar till respektive hushåll.

Vi återkommer till berörda när vi har fått färdigt med installationsdatum etc.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2022

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *