Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Parkeringstillstånd
Samtliga hushåll har nu fått de nya parkeringstillstånden för sina respektive
parkeringsplatser och carports. Om ni ännu inte har bytt dessa så kommer här en
påminnelse om att göra detta. Föreningen har som vi tidigare nämnt ingen möjlighet att
annullera eller återkalla redan utställa parkeringsböter så det är viktigt att dessa byts ut
enligt instruktion.

Föreningens ekonomi under styrelsens lupp
Som vi tidigare nämnt givet den ekonomiska situationen såväl globalt som nationellt så är
ekonomin sedan en tid tillbaka den dominerande punkten på föreningens styrelsemöten.
Styrelsen ser i dagsläget fortsatt ingen anledning att höja avgifterna i föreningen utan
ekonomin befinner sig fortsatt på en trygg nivå.
Till stöd i dessa diskussioner och för hjälp med professionell bedömning så tar vi hjälp av
föreningens sedan årsskiftet nya ekonomiska förvaltare Järfälla Redovisning AB som
förutom löpande konsultation och rådgivning med jämna mellanrum även deltar på våra
styrelsemöten.
Skulle förutsättningarna ändras har styrelsen tagit fram en handlingsplan med ett antal
åtgärder som skall utredas innan vi ser över avgifterna.

Vattenflöden och vattenförsörjning
Till följd av den senaste tidens mycket tråkiga händelser gällande diverse olika
vattenläckage i föreningen så har styrelsen beslutat att med hjälp av föreningens nya
tekniska förvaltare EFS initiera en utredning i syfte att förebygga denna typ av
Vattenläckor i framtiden.
Styrelsen har även fått till oss att man ofta får spola vatten ganska länge i ett antal längor
och lägenhetshus för att uppnå önskad temperatur på såväl varm- som kallvattenslingorna,
även dessa bekymmer omfattas av ovan nämnda utredning.

Inbetalningar till föreningen via E-faktura
Då vi i samband med bytet av ekonomisk förvaltare fått till oss önskemål om att kunna
betala avierna via E-faktura så har vi nu lyckats lösa detta. Ni kan nu ansluta er till denna
tjänst genom att logga in respektive bank, klicka på ”E-faktura” och sedan söka efter
”BRF Salladsåkern” innan ni följer kommande anvisade steg från bankens sida.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *