Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Laddstolpar
Denna fråga star fortsatt högt upp på styrelsens agenda och arbetas med aktivt. Status just
nu är att planen föra var dessa ska installeras är satt och vi har även tagit in tre initiala
offerter för detta projekt. Just nu är vi i steget där vi för diskussioner med E.ON för att
säkerställa tillfredsställande strömförsörjning till platsen som är tänkt för ladd stolparna.
Sedan har vi givetvis frågan gällande finansiering och timing i detta projekt, givet det osäkra
konjunkturläge Sverige befinner sig i så går vi naturligtvis mycket varsamt fram i detta och
sätter inte spaden i marken förrän vi är helt trygga med samtliga bitar kring finansieringen.

Städdag planeras under våren
Även i år planerar vi för att genomföra en städdag i föreningen. Datum är inte helt spikat
ännu men tanken är att denna skall äga rum någon gång i början av Juni.
Vi återkommer i ärendet så fort vi har ett spikat datum.

Kö till carport samt extra förrådsutrymme
Vi vill skicka en vänlig påminnelse gällande att kösystem råder för såväl hyra av
carportplats som möjlighet att hyra de två extra förrådsutrymmen föreningen förfogar över.
Är ni intresserade av att stå i kö för dessa och vet med er att ni inte har satt upp er i kön så
går det bra att mejla styrelsen på info@salladsakern.se för att ställa sig kön. Viktigt att
känna till är att kötiden för både carport och extra förråd är väldigt lång då möjlighet till
dessa enbart lämnas när någon av de befintliga innehavarna väljer att flytta eller av annan
anledning väljer att avsäga sig dessa.

Respektera hastighetsbegränsningarna på områdets parkeringar
Slutligen vill vi skicka en påminnelse om vikten av att hålla sig inom
hastighetsbegränsningarna på områdets parkeringsplatser. Det finns tyvärr fortfarande
flertalet platser kring parkeringarna där det är dålig sikt med risk för olyckor och
incidenter. Låt oss gemensamt bidraga till att minimera dessa genom att respektera såväl
regler som hastighetsbegränsningar.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Mars 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *