Motioner inför årsstämma BRF Salladsåkern

Årets årsstämma för BRF Salladsåkern kommer att äga rum Torsdagen den 23:e Maj kl. 19.30 på Annexet, Skälby Gård.

Separat kallelse med dagordning samt årsredovisning kommer i vanlig ordning med god framförhållning innan stämman ska äga rum.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast Söndagen den 7:e April.

Vill man skriva en motion så gör man detta antingen genom e-mail till info@salladsakern.se eller genom att lägga denna i föreningens brevlåda som ni finner direkt till höger när ni
öppnar port nr. 34.

Med Vänlig Hälsning,
Styrelsen

Salladsbladet – Februari 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när vinterkylan tagit tag i vår del av landet, Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

OVK besiktning – Ventilation
Vi börjar med en ny uppdatering kring den obligatoriska OVK besiktningen. Det första steget kring de anmärkningar som vi har hos föreningens hushåll är nu åtgärdade, denna del berör att varje hushåll ska ha korrekta frånluftsdon kopplade till ventilationsrören.
Nästa steg i denna process är att gå igenom spiskåporna hos samtliga hushåll för att säkerställa att dessa är kompatibla med lägenhetens övriga ventilationssystem. Vi återkommer med mer information kring detta inom en snar framtid.

Förslag på åtgärder för att skapa trygghet i området
Som vi tidigare informerat om i separata utskick så har vi den senaste tiden haft en del tråkigheter i området gällande såväl bostadsinbrott som att bilarna på områdets parkeringar inte får vara ifred. Från styrelsens sida så gör vi självklart allt vi kan för att säkra såväl trygghet som trivsel i föreningen, i dagens läge så är några av de åtgärder som vi tittar på:
• Möjlighet till regelbunden övervakning genom vaktbolag
• Möjlighet till någon form av kameraövervakning
• Stärkt grannsamverkan
• Brytskydd på altandörrar/balkongdörrar hos samtliga boende

Hemsida samt Facebook
Då vi ibland behöver nå föreningens medlemmar med kort varsel vid tex. akuta vattenavstängning, elavbrott etc. så vill vi slå ett slag för såväl föreningens hemsida som Facebookgrupp.

Hemsidan – www.salladsakern.se
Här finner ni relevant information om föreningen, årsredovisningar, riktlinjer vid renoveringar, Salladsblad, mäklarinformation, information om akuta underhåll etc. Sidan uppdateras kontinuerligt så att föreningens medlemmar i största möjliga mån ska få tag i relevant information. Varmt välkomna att besöka BRF Salladsåkerns hemsida!

Facebook – Sök efter ”BRF. Salladsåkern” och tryck på ”Gilla” Här finner ni relevanta utskick, information om akuta underhåll, bilder från BRF Salladsåkern samt har möjlighet att ställa frågor, diskutera med övriga boende etc. Varmt välkomna att ”Gilla” BRF. Salladsåkern” på Facebook!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet Januari 2019

Hej,

Hoppas att ni har det bra samt att ni har haft ett trevligt jul- och nyårsfirande Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

OVK besiktning – Ventilation
Vi påbörjar nu det stora arbetet kring ventilationen hos samtliga boende. Arbetet kommer att ske stegvis för att vi i en lagom takt ska kunna åtgärda de avvikelser som vi sedan tidigare har fått på de olika delarna i denna besiktning. Bland de anmärkningar som vi har fått till oss så finns det åtgärder som är föreningens ansvar att åtgärda men även åtgärder som åligger lägenhetsinnehavaren att åtgärda, där den delen som ligger på respektive lägenhetsinnehavare handlar om spiskåpan (köksfläkten) samt dess inkoppling. Första delen består i att åtgärda de anmärkningar som vi har fått kring ”frånluftsdon”, detta arbete kommer att ske under vecka 4 och de lägenhetsinnehavare som är berörda av detta är meddelade.

Naturligtvis kommer vi från styrelsens håll att ha mycket god framförhållning i detta ärende samt se till att samtliga boende får den information som man behöver.

Vi vill återigen påpeka att anledningen till detta stora arbete är att bostadsrättsföreningen enligt svensk lag är skyldig att ha en godkänd OVK besiktning, denna besiktning är bara godkänd när samtliga hushåll i föreningen har blivit godkända.

Samarbete med Kaliber Projekt AB
Vi i styrelsen den senaste tiden har fått frågor kring om det finns något samarbete som föreningens lägenhetsinnehavare kan ta del av när man tex. vill renovera badrum eller kök, lägga golv, komma i kontakt med behörig elektriker etc. Därför har vi nu tagit fram ett samarbetsavtal med ”Kaliber Projekt AB” där man som boende får 10% rabatt på ordinarie prislista. Ett informationsblad gällande detta samarbete finns bifogat till detta Salladsblad.

Halka i området, var försiktiga!
Naturligtvis så gör vi från styrelsens håll allt vi kan för att hålla områdets gångvägar halkfria. Detta har i år visat sig vara en stor utmaning då temperaturen skiftar snabbt och gångvägarna kan bli istäckta på bara några timmar. Vi vill från styrelsens sida vara tydliga med att vi står i ständig kontakt med vår förvaltare SBC i frågan och att vi tillsammans gör allt vi kan för att hålla områdets gångvägar och parkeringar halkfria.

Vi vill även uppmana föreningens medlemmar att gå försiktigt till dess att sandbilen har hunnit fram till vårt område.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet November 2018

Hej,
Hoppas att ni har det bra i höstmörkret. Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Planerad byggstart för ny klätterställning i lekparken
Som vi nämnt i tidigare salladsblad så har styrelsen beslutat att klätterställningen i lekparken ska bytas ut, detta då den befintliga är sliten och inte längre håller rådande säkerhetskrav. Bygget för denna klätterställning kommer att ske i Maj månad.

OVK besiktning – Ventilation
Vi i styrelsen håller just nu på med ett större arbete kring OVK, som handlar om ventilationssystemet hos varje hushåll. Detta är ett ganska stort arbete då föreningen för att få en godkänd besiktning måste ha godkänd besiktning hos samtliga hushåll. Detta gäller samtliga ventilationskanaler i lägenheterna så som köksfläkt, ventilationsdon i badrum, klädkammare samt grovkök (tvättstuga). Vi återkommer i ärendet när det börjar närma sig.

Hygien runt föreningens två sophus
I förra Salladsbladet betonade vi även vikten av hygien runt föreningens två sophus. Vi skulle vilja slå ytterligare ett slag för detta då vi nu i ena sophuset har fått problem med skadedjur. Anticimex är naturligtvis inkopplade på detta ärende men vi skulle än en gång vilja påminna om vikten av att stänga luckorna ordentligt samt att vi endast slänger hushållssopor i våra sophus.

Sortering av matavfall
Föreningen samarbetar med kommunen i strävan efter sortering av hushållssopor. I första hand så handlar detta om sortering av matavfall mot övriga hushållssopor. Det finns ännu ingen tidsplan för detta men från styrelsens håll så vill vi att alla ska veta att vi tittar på detta alternativ tillsammans med Järfälla kommun.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern www.salladsakern.se

Salladsbladet Oktober 2018

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten är här på allvar. Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Luftning av radiatorer (element)
Som vi nämnt i tidigare Salladsblad så gjorde vi för några månader sedan ett ingrepp på fjärrvärmesystemet för att åtgärda ett läckage. Detta innebar att vi var tvungna att tömma hela systemet, när man sedan fyller upp detta igen så finns det en risk att det kommer in luft i fjärrvärmesystemet som vi behöver ”avlufta bort”. Detta görs direkt på varje enskild radiator. Vi vill därför påminna om vikten av att göra denna avluftning, skulle ni behöva hjälp med detta så ta kontakt med någon ur styrelsen så hjälper vi er.

Säkerhetsåtgärd vidtagen
Som några av er säkert har lagt märke till så installerades i slutet av förra veckan ytterligare en stolpe vi ingången till området mellan carportlänga 1-10 och lägenhetslänga 26-32. Anledningen till detta är att vi vill säkerställa att ingen kommer till skada när man går eller cyklar från området ut på parkeringen då sikten på just denna plats inte är den bästa.

Brandsäkerhet allmänna utrymmen
I förra Salladsbladet berättade vi att det genomförts en installation av brandskydd för föreningens allmänna utrymmen. Detta arbete är nu slutfört och representanter från styrelsen kommer att gå så kallade brandronder 4 gånger/år. Som ett led i detta arbete medföljer till detta brev även lite information om hur man i hushållet kan förebygga brandrisken.

Hygien runt föreningens två sophus
Slutligen så vill vi nämna några ord om vikten av att hålla rent och snyggt runt våra sophus, detta för att försöka minska att det luktar samt för att hålla skadedjur borta. Tänk gärna på att kolla så att luckan är ordentligt stängd efter att ni har slängt era sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent, snyggt samt ha stängda luckor på sophusen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet September 2018

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten smyger sig på. Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Tråkigheter på parkeringen igen
Tråkigt nog så har vi återigen haft oönskat besök på områdets parkeringar. I ett av fallen handlar det om ett misslyckat försök att stjäla hjulen från en bil och i ett annat så har man saboterat ett tanklock i ett misslyckat försök till att slanga drivmedel. Båda dessa händelser har skett på parkeringen med infart från Fornvägen/Vikingavägen. Vi vill återigen uppmana föreningens medlemmar att vara uppmärksamma på främmande aktivitet på parkeringarna.

Avgiftsavier via ”Kivra”
Föreningens förvaltare SBC har börjat använda sig av den digitala brevlådan ”Kivra”. Om någon av er som står registrerad på lägenheten använder sig av denna tjänst så kommer avierna med största sannolikhet att i fortsättningen hamna i denna inkorg.

Reklamation på lekparken
I förra Salladsbladet så nämnde vi att föreningen skulle göra en reklamation på den nya hinderbanan i lekparken då många av de nedgjutna stolparna inte satt helt stabilt. Under förra veckan så genomfördes detta arbete då man var här för att gjuta om de stolpar som inte var godkända.

Brandsäkerhet allmänna utrymmen
Vi har de senaste veckorna även gjort en brandbesiktning på föreningens allmänna utrymmen. Denna resulterade inte några anmärkningar men däremot fick vi några rekommendationer. Vi har nu följt dessa vilket bland annat innebär att vi har installerat lättillgängliga brandsläckare i trapphusen samt tvättstugan såväl som punktsprinklers i våra sophus.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet Augusti 2018

Hej,

hoppas att ni har haft en härlig sommar! Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Målning samt oljning av balkonger
Under sommaren genomfördes målning och oljning av balkongerna som vetter ut mot Fornvägen/Vikingavägen, denna uppfräschning är nu klar och slutbesiktning är genomförd.

Belysning på parkeringen
Som ni säkert känner till så vi under det senaste året drabbats av en hel del tråkigheter på föreningens båda parkeringsplatser i form av inbrott och stölder i bilar. I Salladsbladet från Mars utlovades en översyn av belysningen på parkeringarna. Vi har nu accepterat en offert från Miljöbelysning Sweden AB som kommer hjälpa oss att göra områdets båda parkeringsplatser ordentligt upplysta under dygnets mörka timmar. Man kommer att installera miljövänlig LED belysning som även kommer att sänka energiförbrukningen med 70% gentemot nuvarande belysning.

Arbetet kommer att pågå under v. 33 och v. 34 och beräknas inte medföra några hinder för att ta sig fram på parkeringen medan arbetet pågår.

Detta innebär samtidigt att all föreningens allmänna utebelysning nu är upplyst av energisnål och miljövänlig LED belysning.

Lekparken
Vi fick som bekant en till stora delar ny lekpark i början av sommaren. Vi vill dock meddela att vi har låtit reklamera den nya hinderbanan då vi har noterat att en hel del av de nedgjutna stolparna går att vicka på. Detta innebär att man behöver komma tillbaka och gjuta om dessa, dock så har vi inte fått till oss ännu när detta arbete kommer att ske.

Vi vill också poängtera att lekparken är besiktigad av behörig besiktningsman och det är utom fara för barnen att leka i hinderbanan även om vissa stolpar sitter lite löst.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Utökat eldningsförbud

Vi vill påminna om att det råder utökat eldningsförbud i hela Sockholm län vilket innebär att det är absolut förbjudet att grilla i skog och mark och även på egen tomt.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2018-07-25-beslut-om-utokat-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html