Salladsbladet – Januari 2020

Hej,

Hoppas att ni har det bra och att ni har hunnit städa undan julen. Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Bilkörning i området – ett ämne vi ofta får återkomma till!
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har bilkörningen i området åter igen eskalerat. Styrelsen tycker att det är mycket beklagligt att varken föreningens regler respekteras eller det sunda förnuftet verkar råda. Vi har vid så många tillfällen, i olika forum, påpekat detta och inte minst i ”Salladsbladet”. Blir det från och med nu inte stopp på den onödiga bilkörningen kommer vi behöva göra en större investering i bommar eller dylikt för att förhindra bilkörning i området. Denna investering är varken planerad eller rolig att göra och kommer att påverka föreningens ekonomi.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta. Som giltig anledning räknas:

• In- och urlastning vid tung transport
• Sjuktransport eller liknande
• Flytt

Det är beklagligt att man som boende i föreningen väljer att göra det lätt för sig och utnyttjar det faktum att vi vintertid behöver ta bort stolparna. Det är bara en tidsfråga innan något av våra barn eller annan boende blir påkörd.

Uppdatering kring arbeten i föreningen
Det har hänt och händer väldigt mycket i föreningen just nu, här följer en uppdatering kring dessa:

Byte av kulvert utanför tvättstugan – Vi hade en vattenläcka i kulverten som medförde att denna behövde bytas ut helt, detta arbete är nu helt klart.

Byte av altan-/balkongdörrar – Resterande dörrar byttes under denna vecka (v.3), vilket innebär att samtliga lägenheter i BRF Salladsåkern nu har fått sina dörrar utbytta samt att brytskenor installerats på samtliga av dessa dörrar.

Energideklaration – Denna är nu genomförd och samtliga papper inskickade till kommunen.

Byte av tak länga 70-76 – Arbetet med byte av detta tak påbörjades v.2 och väntas vara färdigt i början av v.5. Direkt när detta arbete är genomfört så påbörjas färdigställandet av tidigare påbörjat takbyte på länga 78-84.

Parkeringsplatser i föreningen
För tillfället så har vi en mycket hög efterfrågan på parkeringsplatser i föreningen. Just nu finns det inga lediga parkeringsplatser att hyra varken tillfälligt eller under en längre period. Vi har därför upprättat en kölista man kan skriva upp sig på om man har behov en parkeringsplats. För att skriva upp sig på kölistan skickar man ett mail till info@salladsakern.se . Observera att det är separata kölistor till carportplatser och till de ”vanliga” platserna, var därför noga med att ange vilken typ av parkeringsplats ni vill stå i kö till. Vi har inte längre någon möjlighet att omvandla gästparkeringar till uthyrbara platser då vi nu är nere på minimala åtta stycken gästparkeringsplatser i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – December 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra så här i juletider.
Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Byte av kulvert utanför föreningens tvättstuga

Som vi tidigare berättat har vi tyvärr haft ett större läckage i en kulvert utanför tvättstugan. Då läckaget är så pass omfattande behöver detta åtgärdas snarast möjligt. Arbetet kommer att påbörjas redan nu på Måndagen den 16:e December och innebär att vi kommer att behöva gräva upp kulverten utanför tvättstugan samt kringliggande gräsmattor. Arbetet väntas pågå i ca: 7-8 arbetsdagar.

I samband med detta arbete så kommer vattentillförseln till hushållen stängas av från och till under dagen Onsdagen den 18:e December.

Omtag kring radonmätning

Vi i styrelsen håller just nu på att se över den radonmätning som tidigare gjorts i föreningen. Detta då fått till oss från kommunen att det saknas protokoll från ett antal mätningar som tidigare gjorts. Vi utreder vilka mätprotokoll som saknas eller icke är godkända då de skickats in efter att ”mätsäsongen” avslutats. Detta kan innebära att vi behöver göra om radonmätningen hos ett antal hushåll, vi återkommer individuellt till de hushåll där detta blir aktuellt.

Byte av altan-/balkongdörrar

Vi vill även skicka med en påminnelse gällande att bytet av altan-/balkongdörrar kommer att ske under v.3. Detta berör samtliga lägenhetsinnehavare som ännu inte fått sina dörrar utbytta. I och med detta så kommer dessa dörrar vara utbytta hos samtliga hushåll i föreningen. Samtidigt som de nya dörrarna installeras kommer även en brytskena monteras på de nya dörrarna, detta som ett led i vårt arbete att minska inbrottsrisken i föreningen.

Flytt av lån

Styrelsen har beslutat att föreningens lån kommer att flyttas från Swedbank till SEB. Anledningen till detta är att vi har erbjudits förmånligare räntor samt en bättre helhetslösning hos SEB än hos föreningens tidigare långivare.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när minusgraderna närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Planerat underhåll för år 2020
Som vi nämnt i tidigare Salladsblad så har föreningen tyvärr drabbats av läckor i taken och styrelsen har därför beslutat att taket på länga 70-76 skall bytas ut då detta är en stark rekommendation i den fuktskaderapport som vi beställde tidigare i år. I samma veva kommer även de nedre taken på länga 78-84 att färdigställas. Utöver byte av själva taken så kommer även snörasskydd, nya stuprör och hängrännor att installeras.

Förutom dessa byten av tak så kommer föreningen även att färdigställa bytet av altandörrar hos samtliga lägenhetsinnehavare. I och med detta så kommer samtliga altan-/balkongdörrar i föreningen att vara bytta till en nyare modell som är i helglas. Samtliga hushåll i föreningen kommer att ha samma typ av dörr.

Preliminärt startdatum för dessa arbeten är satt till vecka 3 år 2020.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Årets stora följetång från oss i styrelsen är nu äntligen i mål och OVK besiktningen för BRF Salladsåkern är äntligen godkänd. Från styrelsens sida så vill vi rikta att stort tack för hjälp med tillgång till era bostäder under denna period. Vi vill även tacka för er förståelse kring vikten av detta och att de hushåll som har behövt göra justeringar har gjort detta både snabbt och effektivt.

Energideklaration
Enligt svensk lagstiftning så är alla bostadsrättsföreningar i Sverige skyldiga att inneha en så kallad energideklaration. För att få denna energideklaration på korrekta grunder krävs en godkänd OVK-besiktning, vilket föreningen nu har. Arbetet med energideklarationen för vår förening kommer att ske under december månad.

Vattenläcka med följdfel
Tråkigt nog så vill vi även informera att föreningen har drabbats av en större vattenläcka som upptäcktes under oktober månad. Själva läckan är nu åtgärdad men i samband med detta så upptäcktes ett större följdfel som innebär att vi kommer att behöva gräva i marken utanför föreningens tvättstuga. Så fort styrelsen har fått startdatum för detta arbete så kommer vi att informera om detta via de informationskanaler som vi i dagsläget har.

Vi ser därför gärna att kikar in på föreningens hemsida www.salladsakern.se samt går med i föreningens Facebookgrupp som ni hittar om ni söker på ”Salladsåkern” för att få den senaste informationen om vad som händer i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när minusgraderna närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Byte av tak under år 2020
Då vi tyvärr har drabbats av läckor i taken så har styrelsen beslutat att taket på länga 70-76 skall bytas ut då detta är en stark rekommendation i den fuktskaderapport som styrelsen beställde tidigare i år. I samma veva kommer även de nedre taken på länga 78-84 att färdigställas. Utöver byte av själva taken så kommer även snörasskydd, nya stuprör och hängrännor att installeras. Vi återkommer med mer information kring detta när det börjar närma sig. Arbetet kommer att utföras av Tak- och Fönsterakuten AB.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Denna besiktning har nu genomförts i samtliga lägenheter i föreningen. Överlag så har dessa gått mycket bra. De lägenhetsinnehavare som har fått någon form av anmärkning har blivit informerade om detta samt vilken åtgärd som behöver vidtas. Från styrelsens sida så gör vi naturligtvis allt för att vara så behjälpliga som möjligt för att vi ska få dessa anmärkningar åtgärdade. Ombesiktning av de lägenheter som fick någon form av anmärkning kommer att ombesiktigas senast i slutet av denna månad.

Vi vill även tacka samtliga boende i föreningen för att ni har ställt upp och underlättat detta arbete för oss i styrelsen genom att antingen lämna nycklar eller vara hemma vid utsatt tidpunkt. Nu hjälps vi åt att dra detta arbete hela vägen in i mål!

Nya riktlinjer kring källsortering år 2020
Man har från kommunens sida beslutet att samtliga bostadsrättsföreningar kommer att ha som krav på sig att källsortera matavfall någon gång under kommande kalenderår. Vi vill naturligtvis dela med oss av denna information samtidigt som diskussioner pågår i styrelsen kring hur detta skall hanteras rent praktiskt. Mer information om detta kommer så fort någonting är bestämt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

OVK Besiktning

Glöm inte bort att det är OVK besiktning Tisdagen 1:a Oktober – Torsdagen 3:e Oktober. Det är olika dagar för de olika huslängorna. Ni skall ha fått en lapp i brevlådan med ert specifika datum. Om ni int eär hemma måste nyckel lämnas enligt beskrivning på lappen senast den 1:e Oktober

/Styrelsen

Salladsbladet – September 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten är på ingång Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Öppettider portdörrar Österdalsvägen 34 och 52
Vi har under en längre tid haft bekymmer med den automatiska portlåsningen på såväl Österdalsvägen 34 som 52. Detta är nu åtgärdat och dessa portar går återigen bara att öppna med nyckel mellan klockan 21.00 och 06.00. Detta görs naturligtvis för att förebygga risken för olika typer av tråkigheter i föreningens trappuppgångar.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Som vi har kommunicerat i flertalet Salladsblad så är ett av styrelsen huvudfokus just nu att föreningen ska få en godkänd OVK besiktning. Detta arbete har de senaste månaderna haft en stadig framdrift. Det är nu bestämt att denna besiktning kommer att ske för samtliga lägenheter i föreningen någon gång under dagarna Måndagen den 30:e September till Onsdagen den 2:a Oktober. Detta innebär att vi kommer att behöva tillgång till just er lägenhet någon gång under denna period. Vi kommer att återkomma med ett separat utskick där vi informerar vilken av dessa dagar som vi behöver tillgång till just er lägenhet, har man inte möjlighet att vara hemma under denna dag så går det naturligtvis bra att lämna sin nyckel.

Har ni några frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta Janne, Christian eller Jimmy i styrelsen så ska vi göra vårt bästa för att besvara dessa.

Möjlighet att skriva upp sig på kölista för extra förråd
Vi vill påminna om att inom BRF Salladsåkern så finns det två stycken extra förrådsutrymmen som är tillgängliga för föreningens medlemmar att hyra, för närvarande är priset 300kr/månad och avtalet skrivs på samma sätt som när man hyr parkeringsplats eller carport mot föreningens förvaltare SBC. Vi har nu skapat upp en kölista för dessa förråd och vill man ställa sig i kön så skickar man ett mail till info@salladsakern.se så ser vi till att skriva upp er på denna lista.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Augusti 2019

Hej,
Hoppas att ni har en fantastisk sommar! Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Offert för byte av altandörrar accepterad
Under föreningens senaste styrelsemöte så klubbades det igenom att i början av år 2020 så ska samtliga lägenheter i BRF Salladsåkern ha fått sin altandörr utbytt. Detta innebär att samtliga lägenheter som hittills inte fått detta kommer att få det i slutet av Januari eller under Februari nästa år. I samband med detta arbete så kommer även brytbläck som ska skydda mot inbrott att installeras på dessa altandörrar. Kostnaden för detta ligger helt på föreningen och vi återkommer med mer information när det börjar närma sig.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Arbetet för en godkänd OVK besiktning fortskrider. Samtliga hushåll som enligt tidigare besiktningsprotokoll har anmärkningar kring sin spiskåpa/spisfläkt har nu fått dessa genomgångna av två stycken oberoende ventilationsfirmor. Dessa har även presenterat vilka åtgärder som behöver vidtas individuellt för varje lägenhetsinnehavare. Åtgärderna skall vara färdigställda senast den 1:a Oktober 2019.

Under Oktober månad är planen att en ny OVK besiktning ska göras hos samtliga hushåll i BRF Salladsåkern.

Framförande av moped och cykel i området
Vi har till styrelsen fått till oss att mopedåkningen har ökat på föreningens område. Vi vill därför sicka en vänlig påminnelse till samtliga vårdnadshavare som har barn i tonåren att prata med sina barn och deras kompisar och påminna om att det inte är tillåtet att köra moped på föreningens mark utan där ska denna av säkerhetsskäl ledas.

Vi skulle även vilja passa på att uppmana till försiktighet när man cyklar i området, stor som liten. Det finns ett antal platser i området där det är dålig sikt när man tex. kommer runt i en kurva och har väldigt lite tid att reagera om det skulle råka stå någon eller något där just då. Från styrelsens sida jobbar vi naturligtvis aktivt med att minsta dessa risker men vi skulle även vilja be om er hjälp med detta genom att själva vara försiktiga samt upplysa era barn.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se