Salladsbladet Oktober 2018

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten är här på allvar. Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Luftning av radiatorer (element)
Som vi nämnt i tidigare Salladsblad så gjorde vi för några månader sedan ett ingrepp på fjärrvärmesystemet för att åtgärda ett läckage. Detta innebar att vi var tvungna att tömma hela systemet, när man sedan fyller upp detta igen så finns det en risk att det kommer in luft i fjärrvärmesystemet som vi behöver ”avlufta bort”. Detta görs direkt på varje enskild radiator. Vi vill därför påminna om vikten av att göra denna avluftning, skulle ni behöva hjälp med detta så ta kontakt med någon ur styrelsen så hjälper vi er.

Säkerhetsåtgärd vidtagen
Som några av er säkert har lagt märke till så installerades i slutet av förra veckan ytterligare en stolpe vi ingången till området mellan carportlänga 1-10 och lägenhetslänga 26-32. Anledningen till detta är att vi vill säkerställa att ingen kommer till skada när man går eller cyklar från området ut på parkeringen då sikten på just denna plats inte är den bästa.

Brandsäkerhet allmänna utrymmen
I förra Salladsbladet berättade vi att det genomförts en installation av brandskydd för föreningens allmänna utrymmen. Detta arbete är nu slutfört och representanter från styrelsen kommer att gå så kallade brandronder 4 gånger/år. Som ett led i detta arbete medföljer till detta brev även lite information om hur man i hushållet kan förebygga brandrisken.

Hygien runt föreningens två sophus
Slutligen så vill vi nämna några ord om vikten av att hålla rent och snyggt runt våra sophus, detta för att försöka minska att det luktar samt för att hålla skadedjur borta. Tänk gärna på att kolla så att luckan är ordentligt stängd efter att ni har slängt era sopor. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent, snyggt samt ha stängda luckor på sophusen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet September 2018

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten smyger sig på. Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Tråkigheter på parkeringen igen
Tråkigt nog så har vi återigen haft oönskat besök på områdets parkeringar. I ett av fallen handlar det om ett misslyckat försök att stjäla hjulen från en bil och i ett annat så har man saboterat ett tanklock i ett misslyckat försök till att slanga drivmedel. Båda dessa händelser har skett på parkeringen med infart från Fornvägen/Vikingavägen. Vi vill återigen uppmana föreningens medlemmar att vara uppmärksamma på främmande aktivitet på parkeringarna.

Avgiftsavier via ”Kivra”
Föreningens förvaltare SBC har börjat använda sig av den digitala brevlådan ”Kivra”. Om någon av er som står registrerad på lägenheten använder sig av denna tjänst så kommer avierna med största sannolikhet att i fortsättningen hamna i denna inkorg.

Reklamation på lekparken
I förra Salladsbladet så nämnde vi att föreningen skulle göra en reklamation på den nya hinderbanan i lekparken då många av de nedgjutna stolparna inte satt helt stabilt. Under förra veckan så genomfördes detta arbete då man var här för att gjuta om de stolpar som inte var godkända.

Brandsäkerhet allmänna utrymmen
Vi har de senaste veckorna även gjort en brandbesiktning på föreningens allmänna utrymmen. Denna resulterade inte några anmärkningar men däremot fick vi några rekommendationer. Vi har nu följt dessa vilket bland annat innebär att vi har installerat lättillgängliga brandsläckare i trapphusen samt tvättstugan såväl som punktsprinklers i våra sophus.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet Augusti 2018

Hej,

hoppas att ni har haft en härlig sommar! Nedan följer en kort uppdatering från oss i styrelsen…

Målning samt oljning av balkonger
Under sommaren genomfördes målning och oljning av balkongerna som vetter ut mot Fornvägen/Vikingavägen, denna uppfräschning är nu klar och slutbesiktning är genomförd.

Belysning på parkeringen
Som ni säkert känner till så vi under det senaste året drabbats av en hel del tråkigheter på föreningens båda parkeringsplatser i form av inbrott och stölder i bilar. I Salladsbladet från Mars utlovades en översyn av belysningen på parkeringarna. Vi har nu accepterat en offert från Miljöbelysning Sweden AB som kommer hjälpa oss att göra områdets båda parkeringsplatser ordentligt upplysta under dygnets mörka timmar. Man kommer att installera miljövänlig LED belysning som även kommer att sänka energiförbrukningen med 70% gentemot nuvarande belysning.

Arbetet kommer att pågå under v. 33 och v. 34 och beräknas inte medföra några hinder för att ta sig fram på parkeringen medan arbetet pågår.

Detta innebär samtidigt att all föreningens allmänna utebelysning nu är upplyst av energisnål och miljövänlig LED belysning.

Lekparken
Vi fick som bekant en till stora delar ny lekpark i början av sommaren. Vi vill dock meddela att vi har låtit reklamera den nya hinderbanan då vi har noterat att en hel del av de nedgjutna stolparna går att vicka på. Detta innebär att man behöver komma tillbaka och gjuta om dessa, dock så har vi inte fått till oss ännu när detta arbete kommer att ske.

Vi vill också poängtera att lekparken är besiktigad av behörig besiktningsman och det är utom fara för barnen att leka i hinderbanan även om vissa stolpar sitter lite löst.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Utökat eldningsförbud

Vi vill påminna om att det råder utökat eldningsförbud i hela Sockholm län vilket innebär att det är absolut förbjudet att grilla i skog och mark och även på egen tomt.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2018-07-25-beslut-om-utokat-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

 

 

Avstängning av fjärrvärme

Tisdagen den 3/7 kommer E.on att stänga av fjärrvärmen mellan klockan 08:00 och 21:00. Avstägningen kommer inte att påverka varmvattenleveransen.
 
Om ni har frågor, kontakta E.ons kundtjänst 0771-474727
 
https://www.eon.se/privat/avbrott/vaermeavbrott/aktuella-vaermeavbrott.html
/Styrelsen

Salladsbladet Juni 2018

Hej, Hoppas att allt är bra med er i den tidiga sommarvärmen. Det är återigen dags för några rader från oss i styrelsen…

Styrelsen för 2018-2019

Årets styrelse består av:

Jan Hajdus, Ordförande
Tobias Fridsjö, Ledamot
Christian Skoog, Sekreterare
Diana Jensen, Ledamot
Owe Lundgren, Ledamot
Per Källman, Suppleant
Jimmy Bergman, Ledamot
Johan Persson, Suppleant
Volkan Bilyar, Ledamot
Andreas Eriksson, Suppleant

Ändringarna från föregående år består i att Jimmy Bergman kliver in som ordinarie ledamot, medan Per Källman blir suppleant. Utöver detta så hälsar vi Andreas Eriksson välkommen som ny suppleant i styrelsen.

Bilkörning i området

Vi vill återigen påminna om att endast nödvändig trafik är tillåten på området. Vi i styrelsen får väldigt ofta till oss att det är många bilar som kör in på området. Om detta inte upphör så kommer vi att behöva se över andra lösningar med bommar eller hinder än de som finns idag. Vi kommer även behöva ge parkeringsbolaget utökat bevakningsområde om det inte blir omedelbar bättring på detta. Vi vill även vara tydliga med att det är ytterst förbjudet att köra bil eller parkera på föreningens gräsytor.

Stölder på parkeringen

Återigen så har vi haft oönskat besök på föreningens parkering, denna gång så är det en boende som har blivit bestulen på sina registreringsskyltar. Vi vill fortsatt uppmana samtliga boende att hålla ögon och öron öppna om ni skulle se någonting avvikande.

ComHem

Från styrelsens sida så vill vi ytterligare en gång lyfta föreningens avtal med ComHem. Det som ingår i avgiften är: • Bredband 100 inklusive router • Kanalpaket Silver • Hemtelefoni För att aktivera dessa tjänster så behöver man från varje hushåll kontakta ComHem, var och en för sig för att få tjänsterna aktiverade. Glöm inte att ange att föreningen har en gruppavtalsrabatt när ni tar kontakt med kundtjänst.

Avluftning av radiatorer

Vi har åtgärdat en läcka på föreningens värmeslinga, för att kunna göra denna åtgärd så var man tvungna att tömma ut hela systemet. Detta system är nu återigen påfyllt, dock så kan detta medföra att det har kommit in en del luft i systemet. Därför vill vi be samtliga boende att avlufta samtliga sina radiatorer. Skulle ni behöva hjälp med detta så får ni gärna skicka ett mail till info@salladsakern.se så ska vi från styrelsens sida försöka bistå med hjälp.

Målning av balkonger

Måndagen den 18:e Juni påbörjas uppfräschningen och målningen av balkongerna som vetter ut mot Fornvägen. Berörda boende kommer givetvis att få mer information gällande detta inom kort.

Invigning av nya lekparken

Vi vill även passa på och bjuda in samtliga boende till invigning av föreningens lekpark. Denna kommer att ske Lördagen den 30:e Juni kl. 11.00 – 13.00. Föreningen kommer att bjuda på korv med bröd till lunch samt fika. Separat kallelse kommer till samtliga boende men ni får gärna boka in detta redan nu.

Vi vill även passa på att önska er en glad sommar!

Hälsningar,

Styrelsen BRF Salladsåkern www.salladsakern.se

Salladsbladet April 2018

Hej,
Hoppas att allt är bra med er nu när våren äntligen är på ingång. Nedan följer ett par ord från oss i styrelsen…

Sandsopning Sandsopningen kommer att ske under denna vecka. Vi vet inte exakt vilken dag som detta kommer att ske men har blivit lovade att sopningen kommer att utföras under vecka 16.

Bilkörning i området Styrelsen har under senaste tiden fått höra från många medlemmar att bilkörningen i området har ökat markant de senaste månaderna. Vi vill därför poängtera att det endast är tillåtet att köra bil i området om man verkligen har behov av att göra detta. Vid dessa tillfällen är det ytterst viktigt att köra väldigt långsamt och således vara rädd om människor som rör sig området men också våra gräsmattor och buskar. Om utvecklingen med ökat antal bilar som kör in i området inte minskar så kommer vi tvingas se över olika alternativ med bommar, låsbara stolpar etc. vid områdets infarter.

Datum för föreningens städdag är nu spikat Styrelsen är överens om att återinföra föreningens gamla tradition med vårstädning i området. Det finns två skäl till detta, det ena är givetvis att vi ska försöka göra lite fint i området genom att utföra de lättare arbeten som inte ingår i det nuvarande avtalet med vår förvaltare SBC. Den andra anledningen är att stärka gemenskapen i området och erbjuda ett enkelt sätt att komma ut och träffa sina grannar.

Arbetsuppgifter på årets vårstädning kommer bland annat att vara: • Städning i området (plocka skräp, rensa bort gamla leksaker från lekparken etc.) • Uppfräschning av carportar • Uppfräschning av klätterställningen i lekparken (denna kommer att vara kvar även efter ombyggnationen)

Vi samlas i föreningens lekpark Söndagen den 13:e Maj klockan 12.00 för årets vårstädning.

Efter vårstädningen så bjuds det på fika för samtliga deltagare stora som små. Vi hoppas att många har möjlighet att vara med denna dag.

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern www.salladsakern.se