Utökat eldningsförbud

Vi vill påminna om att det råder utökat eldningsförbud i hela Sockholm län vilket innebär att det är absolut förbjudet att grilla i skog och mark och även på egen tomt.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2018-07-25-beslut-om-utokat-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

 

 

Avstängning av fjärrvärme

Tisdagen den 3/7 kommer E.on att stänga av fjärrvärmen mellan klockan 08:00 och 21:00. Avstägningen kommer inte att påverka varmvattenleveransen.
 
Om ni har frågor, kontakta E.ons kundtjänst 0771-474727
 
https://www.eon.se/privat/avbrott/vaermeavbrott/aktuella-vaermeavbrott.html
/Styrelsen

Salladsbladet Juni 2018

Hej, Hoppas att allt är bra med er i den tidiga sommarvärmen. Det är återigen dags för några rader från oss i styrelsen…

Styrelsen för 2018-2019

Årets styrelse består av:

Jan Hajdus, Ordförande
Tobias Fridsjö, Ledamot
Christian Skoog, Sekreterare
Diana Jensen, Ledamot
Owe Lundgren, Ledamot
Per Källman, Suppleant
Jimmy Bergman, Ledamot
Johan Persson, Suppleant
Volkan Bilyar, Ledamot
Andreas Eriksson, Suppleant

Ändringarna från föregående år består i att Jimmy Bergman kliver in som ordinarie ledamot, medan Per Källman blir suppleant. Utöver detta så hälsar vi Andreas Eriksson välkommen som ny suppleant i styrelsen.

Bilkörning i området

Vi vill återigen påminna om att endast nödvändig trafik är tillåten på området. Vi i styrelsen får väldigt ofta till oss att det är många bilar som kör in på området. Om detta inte upphör så kommer vi att behöva se över andra lösningar med bommar eller hinder än de som finns idag. Vi kommer även behöva ge parkeringsbolaget utökat bevakningsområde om det inte blir omedelbar bättring på detta. Vi vill även vara tydliga med att det är ytterst förbjudet att köra bil eller parkera på föreningens gräsytor.

Stölder på parkeringen

Återigen så har vi haft oönskat besök på föreningens parkering, denna gång så är det en boende som har blivit bestulen på sina registreringsskyltar. Vi vill fortsatt uppmana samtliga boende att hålla ögon och öron öppna om ni skulle se någonting avvikande.

ComHem

Från styrelsens sida så vill vi ytterligare en gång lyfta föreningens avtal med ComHem. Det som ingår i avgiften är: • Bredband 100 inklusive router • Kanalpaket Silver • Hemtelefoni För att aktivera dessa tjänster så behöver man från varje hushåll kontakta ComHem, var och en för sig för att få tjänsterna aktiverade. Glöm inte att ange att föreningen har en gruppavtalsrabatt när ni tar kontakt med kundtjänst.

Avluftning av radiatorer

Vi har åtgärdat en läcka på föreningens värmeslinga, för att kunna göra denna åtgärd så var man tvungna att tömma ut hela systemet. Detta system är nu återigen påfyllt, dock så kan detta medföra att det har kommit in en del luft i systemet. Därför vill vi be samtliga boende att avlufta samtliga sina radiatorer. Skulle ni behöva hjälp med detta så får ni gärna skicka ett mail till info@salladsakern.se så ska vi från styrelsens sida försöka bistå med hjälp.

Målning av balkonger

Måndagen den 18:e Juni påbörjas uppfräschningen och målningen av balkongerna som vetter ut mot Fornvägen. Berörda boende kommer givetvis att få mer information gällande detta inom kort.

Invigning av nya lekparken

Vi vill även passa på och bjuda in samtliga boende till invigning av föreningens lekpark. Denna kommer att ske Lördagen den 30:e Juni kl. 11.00 – 13.00. Föreningen kommer att bjuda på korv med bröd till lunch samt fika. Separat kallelse kommer till samtliga boende men ni får gärna boka in detta redan nu.

Vi vill även passa på att önska er en glad sommar!

Hälsningar,

Styrelsen BRF Salladsåkern www.salladsakern.se

Salladsbladet April 2018

Hej,
Hoppas att allt är bra med er nu när våren äntligen är på ingång. Nedan följer ett par ord från oss i styrelsen…

Sandsopning Sandsopningen kommer att ske under denna vecka. Vi vet inte exakt vilken dag som detta kommer att ske men har blivit lovade att sopningen kommer att utföras under vecka 16.

Bilkörning i området Styrelsen har under senaste tiden fått höra från många medlemmar att bilkörningen i området har ökat markant de senaste månaderna. Vi vill därför poängtera att det endast är tillåtet att köra bil i området om man verkligen har behov av att göra detta. Vid dessa tillfällen är det ytterst viktigt att köra väldigt långsamt och således vara rädd om människor som rör sig området men också våra gräsmattor och buskar. Om utvecklingen med ökat antal bilar som kör in i området inte minskar så kommer vi tvingas se över olika alternativ med bommar, låsbara stolpar etc. vid områdets infarter.

Datum för föreningens städdag är nu spikat Styrelsen är överens om att återinföra föreningens gamla tradition med vårstädning i området. Det finns två skäl till detta, det ena är givetvis att vi ska försöka göra lite fint i området genom att utföra de lättare arbeten som inte ingår i det nuvarande avtalet med vår förvaltare SBC. Den andra anledningen är att stärka gemenskapen i området och erbjuda ett enkelt sätt att komma ut och träffa sina grannar.

Arbetsuppgifter på årets vårstädning kommer bland annat att vara: • Städning i området (plocka skräp, rensa bort gamla leksaker från lekparken etc.) • Uppfräschning av carportar • Uppfräschning av klätterställningen i lekparken (denna kommer att vara kvar även efter ombyggnationen)

Vi samlas i föreningens lekpark Söndagen den 13:e Maj klockan 12.00 för årets vårstädning.

Efter vårstädningen så bjuds det på fika för samtliga deltagare stora som små. Vi hoppas att många har möjlighet att vara med denna dag.

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern www.salladsakern.se

Motioner inför årsstämma BRF Salladsåkern

Årets årsstämma för BRF Salladsåkern kommer att äga rum under vecka 20 2018 på Annexet, Skälby gård.

Separat kallelse med dagordning, exakt datum och tid samt årsredovisning kommer i vanlig ordning med god framförhållning innan stämman ska äga rum.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast Söndagen den 8:e April.

Vill man skriva en motion så gör man detta antingen genom e-mail till info@salladsakern.se eller genom att lägga denna i föreningens brevlåda som ni finner direkt till höger när ni öppnar port nr. 34.

Med Vänlig Hälsning, Styrelsen

Salladsbladet – Mars 2018

Hej,

Hoppas att ni håller er varma när vinterkylan fortfarande håller i sig. Nedan följer ett par ord från oss i styrelsen…

Belysning på parkeringarna

Vi i styrelsen håller just nu på med en utredning där målet är att förbättra belysningen på samtliga föreningens parkeringsplatser. Detta till följd av att vi har haft ökade bekymmer med bilinbrott den senaste tiden. Tanken är att vi ska se över vart vi kan placera ut mer belysning samt på vissa ställen göra befintliga belysning starkare.

Läcksökning värmesystem

Vi har ett läckage på områdets värmeslinga, detta gör att några boende då och då kan uppleva dippar i radiatorernas värme. Under flera år så har vi fyllt på detta system med jämna mellanrum så att detta system inte ”ska gå torrt”. Detta är givetvis inte hållbart i längden och därför har vi nu anlitat Struktursanering AB för att genomföra en ordentlig felsökning för att hitta läckan/läckorna. I ett första skede så kommer man att felsöka utomhus samt i allmänna utrymmen, hittar man ingenting där så kommer man i ett andra skede att behöva felsöka på värmeslingan hemma hos varje hushåll.

Felsökningen går till så att man redan nu har fyllt på värmesystemet med en neongrön lösning för att sedan kunna spåra vart någonstans som denna läcker ut. Därför är det väldigt viktigt att om ni som boende skulle upptäcka att denna vätska läcker ut någonstans i just ert hushåll så måste styrelsen kontaktas, antingen så knackar man på hos någon i styrelsen eller så skickar man ett mail till info@salladsakern.se. Så håll gärna lite uppsikt runt era radiatorer samt i rörskåpet som finns i grovköket (tvättstugan).

Städdag och invigning av lekpark

Vi i styrelsen håller även på och planerar in både en städdag samt invigning av nya lekparken när denna är på plats någon gång i Maj eller början av Juni. Under städdagen är det tänkt att vi genomför lite städning och uppfräschning av området med aktiviteter som inte ingår i vårt nuvarande avtal med SBC. Vi återkommer med datum och tidpunkter för dessa tillställningar så fort dessa är fastställda.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2018

Hej,

Hoppas att ni har haft en bra jul och ett trevligt nyårsfirande…

Nedan följer årets första Salladsblad… 

Bilinbrott och stölder har eskalerat i området
Tyvärr så har föreningen de senaste veckorna drabbats av väldigt många inbrott och stölder på områdets båda parkeringsplatser. Det har vid upprepade tillfällen skett stölder av registreringsskyltar, framlyktor samt inbrott och skadegörelse. Vi har även fått till oss flertalet iakttagelser om okända personer som går runt och ”rekar” i området. Styrelsen ser just nu över vad man skulle kunna göra för att öka tryggheten i området och just nu tittar vi på hur vi skulle kunna installera bättre belysning framför kring parkeringarna på ett bättre sätt.

Vi vill även skicka en tydlig uppmaning till samtliga boende att hålla ögonen öppna ifall man skulle se någonting ”misstänkt” på föreningens mark, ta gärna kontakt med någon i styrelsen om ni skulle se eller höra någonting.

Nya parkeringsbevisen utdelade
Samtliga boende ska nu ha fått sina nya parkeringsbevis i brevlådan. Parkeringsbevisen för år 2017 måste vara utbytta senast den 31: a januari.
Vi vill även förtydliga att det är viktigt att parkeringsbeviset hela tiden är fullt synligt, ej vänt åt fel håll eller upp och ner i bilens framruta. Detta är väldigt viktigt då styrelsen inte kommer kunna annullera några kontrollavgifter (p-böter) där parkeringsbevisets anvisningar inte har följts.

Ny hemsida för BRF Salladsåkern!
Nu är vi äntligen uppe med föreningens nya hemsida, adressen är: www.salladsakern.se.
Här finner ni bl.a. föreningens stadgar, årsredovisningar, Salladsblad, svar på vanliga frågor, information om akuta driftsstopp samt annan nyttig information.

Akut vattenavstänging
Som många av er säkert har märkt så har vattnet försvunnit några gånger under de senaste veckorna, detta har berott på att vi har varit tvungna att göra akuta arbeten hos enskilda boende. Vid dessa tillfällen är det väldigt viktigt att inte ringa någon fastighetsjour utan att kontakta någon ur styrelsen innan. Vi försöker även lägga upp denna information på          föreningens hemsida så fort vi kan.

 

Hälsningar,

Styrelsen BRF Salladsåkern

www.salladsakern.se