Salladsbladet – Oktober 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när minusgraderna närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Byte av tak under år 2020
Då vi tyvärr har drabbats av läckor i taken så har styrelsen beslutat att taket på länga 70-76 skall bytas ut då detta är en stark rekommendation i den fuktskaderapport som styrelsen beställde tidigare i år. I samma veva kommer även de nedre taken på länga 78-84 att färdigställas. Utöver byte av själva taken så kommer även snörasskydd, nya stuprör och hängrännor att installeras. Vi återkommer med mer information kring detta när det börjar närma sig. Arbetet kommer att utföras av Tak- och Fönsterakuten AB.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Denna besiktning har nu genomförts i samtliga lägenheter i föreningen. Överlag så har dessa gått mycket bra. De lägenhetsinnehavare som har fått någon form av anmärkning har blivit informerade om detta samt vilken åtgärd som behöver vidtas. Från styrelsens sida så gör vi naturligtvis allt för att vara så behjälpliga som möjligt för att vi ska få dessa anmärkningar åtgärdade. Ombesiktning av de lägenheter som fick någon form av anmärkning kommer att ombesiktigas senast i slutet av denna månad.

Vi vill även tacka samtliga boende i föreningen för att ni har ställt upp och underlättat detta arbete för oss i styrelsen genom att antingen lämna nycklar eller vara hemma vid utsatt tidpunkt. Nu hjälps vi åt att dra detta arbete hela vägen in i mål!

Nya riktlinjer kring källsortering år 2020
Man har från kommunens sida beslutet att samtliga bostadsrättsföreningar kommer att ha som krav på sig att källsortera matavfall någon gång under kommande kalenderår. Vi vill naturligtvis dela med oss av denna information samtidigt som diskussioner pågår i styrelsen kring hur detta skall hanteras rent praktiskt. Mer information om detta kommer så fort någonting är bestämt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

OVK Besiktning

Glöm inte bort att det är OVK besiktning Tisdagen 1:a Oktober – Torsdagen 3:e Oktober. Det är olika dagar för de olika huslängorna. Ni skall ha fått en lapp i brevlådan med ert specifika datum. Om ni int eär hemma måste nyckel lämnas enligt beskrivning på lappen senast den 1:e Oktober

/Styrelsen

Salladsbladet – September 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när hösten är på ingång Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Öppettider portdörrar Österdalsvägen 34 och 52
Vi har under en längre tid haft bekymmer med den automatiska portlåsningen på såväl Österdalsvägen 34 som 52. Detta är nu åtgärdat och dessa portar går återigen bara att öppna med nyckel mellan klockan 21.00 och 06.00. Detta görs naturligtvis för att förebygga risken för olika typer av tråkigheter i föreningens trappuppgångar.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Som vi har kommunicerat i flertalet Salladsblad så är ett av styrelsen huvudfokus just nu att föreningen ska få en godkänd OVK besiktning. Detta arbete har de senaste månaderna haft en stadig framdrift. Det är nu bestämt att denna besiktning kommer att ske för samtliga lägenheter i föreningen någon gång under dagarna Måndagen den 30:e September till Onsdagen den 2:a Oktober. Detta innebär att vi kommer att behöva tillgång till just er lägenhet någon gång under denna period. Vi kommer att återkomma med ett separat utskick där vi informerar vilken av dessa dagar som vi behöver tillgång till just er lägenhet, har man inte möjlighet att vara hemma under denna dag så går det naturligtvis bra att lämna sin nyckel.

Har ni några frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta Janne, Christian eller Jimmy i styrelsen så ska vi göra vårt bästa för att besvara dessa.

Möjlighet att skriva upp sig på kölista för extra förråd
Vi vill påminna om att inom BRF Salladsåkern så finns det två stycken extra förrådsutrymmen som är tillgängliga för föreningens medlemmar att hyra, för närvarande är priset 300kr/månad och avtalet skrivs på samma sätt som när man hyr parkeringsplats eller carport mot föreningens förvaltare SBC. Vi har nu skapat upp en kölista för dessa förråd och vill man ställa sig i kön så skickar man ett mail till info@salladsakern.se så ser vi till att skriva upp er på denna lista.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Augusti 2019

Hej,
Hoppas att ni har en fantastisk sommar! Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Offert för byte av altandörrar accepterad
Under föreningens senaste styrelsemöte så klubbades det igenom att i början av år 2020 så ska samtliga lägenheter i BRF Salladsåkern ha fått sin altandörr utbytt. Detta innebär att samtliga lägenheter som hittills inte fått detta kommer att få det i slutet av Januari eller under Februari nästa år. I samband med detta arbete så kommer även brytbläck som ska skydda mot inbrott att installeras på dessa altandörrar. Kostnaden för detta ligger helt på föreningen och vi återkommer med mer information när det börjar närma sig.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Arbetet för en godkänd OVK besiktning fortskrider. Samtliga hushåll som enligt tidigare besiktningsprotokoll har anmärkningar kring sin spiskåpa/spisfläkt har nu fått dessa genomgångna av två stycken oberoende ventilationsfirmor. Dessa har även presenterat vilka åtgärder som behöver vidtas individuellt för varje lägenhetsinnehavare. Åtgärderna skall vara färdigställda senast den 1:a Oktober 2019.

Under Oktober månad är planen att en ny OVK besiktning ska göras hos samtliga hushåll i BRF Salladsåkern.

Framförande av moped och cykel i området
Vi har till styrelsen fått till oss att mopedåkningen har ökat på föreningens område. Vi vill därför sicka en vänlig påminnelse till samtliga vårdnadshavare som har barn i tonåren att prata med sina barn och deras kompisar och påminna om att det inte är tillåtet att köra moped på föreningens mark utan där ska denna av säkerhetsskäl ledas.

Vi skulle även vilja passa på att uppmana till försiktighet när man cyklar i området, stor som liten. Det finns ett antal platser i området där det är dålig sikt när man tex. kommer runt i en kurva och har väldigt lite tid att reagera om det skulle råka stå någon eller något där just då. Från styrelsens sida jobbar vi naturligtvis aktivt med att minsta dessa risker men vi skulle även vilja be om er hjälp med detta genom att själva vara försiktiga samt upplysa era barn.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Juni 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när sommaren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Tack för en trevlig vårstädning!
Vi vill inleda med att tacka för en mycket lyckad vårstädning. Vi hade en fantastisk uppslutning vilket medförde att vi fick mycket gjort samt många trevliga samtal grannar emellan. Vi i styrelsen håller just nu på och tittar på datum då vi kan hålla någon form att tillfälle för oss grannar att träffas och samverka ytterligare. Vi återkommer med datum samt under vilka former denna tillställning kommer att ske.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll
Arbetet för att få en godkänd OVK besiktning för BRF Salladsåkern fortsätter. Detta kommer att vara styrelsens stora fokus under kommande månader då föreningen som vi tidigare nämnt enligt lag är skyldig att ha en godkänd OVK-besiktning. Samtliga hushåll som är berörda av anmärkningar kring spisfläktar har blivit kontaktade med vidare instruktioner, dessa anmärkningar kring spisfläktarna skall vara åtgärdade senast den 1:a Oktober 2019.

Styrelsen i BRF Salladsåkern 2019-2020
Under föreningens årsstämma den 23:e Maj så tillkom en ändring i föreningens styrelse. Per Källman som var suppleant har tackat för sig och ny som suppleant kommer Mikael Staverud in. BRF Salladsåkern vill rikta ett stort tack till Per för hans år i styrelsen samt hälsa Mikael varmt Välkommen!

Styrelsen för BRF Salladsåkern ser för kommande styrelseår ut enligt följande:

Jan Hajdus, Ordförande Österdalsvägen 10
Christian Skog, Sekreterare Österdalsvägen 34
Diana Masrouki Jensen, Kassör Österdalsvägen 42
Tobias Fridsjö, Kassör Österdalsvägen 62
Owe Lundgren, Ledamot Österdalsvägen 66
Jimmy Bergman, Ledamot Österdalsvägen 56
Volkan Bilyar, Ledamot Österdalsvägen 52

Andreas Eriksson, Suppleant Österdalsvägen 68
Mikael Staverud, Suppleant Österdalsvägen 54
Johan Persson, Suppleant Österdalsvägen 46

Soliga Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – April 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Ny klätterställning installerad
Under den gångna veckan så har en ny klätterställning installerats i föreningens lekpark. Installationen av denna gick så pass fort att vi från styrelsen inte ens hann gå ut med information kring denna byggstart, vilket vi ber om ursäkt för. Den nya klätterställningen är nu färdiginstallerad och redo att nyttjas av områdets barn.

Vårstädning
Som en bilaga till detta Salladsblad så kommer även en inbjudan till BRF Salladsåkerns årliga vårstädning. Tanken med denna vårstädning är inte bara att ge området ett litet ansiktslyft i form av att vi plockar lite skräp, planterar och gör fint i rabatter, ansar buskar men även ett mycket bra tillfälle att träffa och lära känna sina grannar.

Vårstädningen kommer att äga rum Söndagen den 19:e Maj, vi samlas klockan 10.00 i föreningens lekpark som ligger centralt i området.

Efter avslutad städning så tänder vi grillen och bjuder på grillad korv samt fika. Det kommer även finnas såväl kycklingkorv som vegetariskt alternativ.

Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar har möjlighet att deltaga denna dag, stora som små!

Årsmöte
Vi vill även passa på att påminna om att BRF Salladsåkerns årsmöte kommer att äga rum Torsdagen den 23:e Maj klockan 19.30 i Annexet, Skälby Gård.

Samtliga medlemmar har för en tid sedan även fått kallelse samt årsredovisning i ett separat utskick. Hjärtligt välkomna!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – April 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Parkering samt bilkörning i området
Från styrelsens sida så har vi uppmärksammat, samt blivit kontaktade av medlemmar, gällande bilar som kör inne i området och som parkeras otillåtet både i området och på parkeringsplatserna. Därför vill vi återigen vara tydliga med att det absolut inte är tillåtet att parkera på icke uppmärkta platser, hyresplatser som man inte själv hyr eller inne i bostadsområdet. Som en direkt åtgärd för att få ordning på detta så kommer parkeringsbolaget att öka bevakningsfrekvensen på såväl områdets parkeringsplatser som inne i bostadsområdet. Använd den/dem parkeringsplatser som ni hyr samt gästparkeringen vid behov. Notera att detta även gäller när man genomför någon form av renovering hemma och där den firma som renoverar behöver parkeringsplats. Inga bilar utanför lägenheterna med andra ord.

Vi vill ytterligare en gång be föreningens medlemmar att tänka en gång extra om det verkligen finns ett behov att köra in bilen i området och skulle behovet uppstå så är det viktigt att bilen inte blir stående en längre stund utan flyttas snarast möjligt. Om föreningen fortsättningsvis upplever detta bekymmer så kommer vi att behöva se över vilka investeringar som skulle behövas göras för att få ordning på detta. Föreningen kommer inte att annullera utfärdade kontrollavgifter (P-böter) som har delats ut.

Vi vill påminna om att det finns en begränsad möjlighet att vid behov hyra parkeringsplats under en kortare period. Kostnaden för detta är 50kr per påbörjad vecka. Kontakta någon ur styrelsen vid behov.

Sandsopning
Årets sandsopning kommer att ske torsdagen den 11:e April. De ytor som kommer att sopas är områdets gångvägar samt ”körytorna” på områdets parkeringar. Vill man så är det helt okej att sopa ner gruset från lägenhetens uppfart och ut på gångvägen. Eftersom varken parkeringsrutor eller carportar kommer att sopas så är det helt okej att sopa ut även detta grus på de ytor som sopningsbilen täcker. Undvik att göra grushögar.

Vårstädning 19:e Maj klockan 10.00
Som vi tidigare nämnt så kommer årets vårstädning att äga rum söndagen den 19:e Maj klockan 10.00. Tanken är att vi bland annat ska plocka skräp, ansa buskar och träd på de allmänna ytorna. Vi ska även så gräs och plantera blommor där det behövs.

Förutom att vi gör rent i vår närmaste omgivning så är detta även ett mycket bra tillfälle att träffa och lära känna varandra bättre. Efter avslutad städdag så bjuds det på grillad korv och fika. Vi hoppas att så många som möjligt, stora som små, har möjlighet att vara med denna dag! Separat information gällande städdagen kommer att delas ut och anslås när den börjar närma sig.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se