Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Mars 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakteliga smyger sig på…
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Diverse underhållsarbeten i föreningen genomförda
Under årets första månader så har det pågått en hel del renoveringsarbeten i föreningen, vi
har bytt ytterdörrar i radhuslängorna, fönster på länga 26-32 samt taket på radhuslänga
10-16, det sistnämnda drog tyvärr ut lite på tiden då väderleken inte gjorde det möjligt att
vistas upp på taket under ett par veckor. Nu är dock samtliga dessa renoveringsarbeten genomförda och slutbesiktningar har ägt rum.

Ytterligare ett större underhållsarbete kommer att ske innan sommaren. Detta innebär att
boende i port 34 samt port 52 kommer att få sina ytterdörrar utbytta. Detta arbete
beräknas ske under vecka 15, separat information till berörda medlemmar kommer att delas ut separat.

Påminnelse gällande renoveringar
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid renoveringar kök eller badrum,
ändringar i lägenhetens utformning, bygge av altan etc. enligt föreningens stadgar har en
skyldighet att informera styrelsen om detta. Anledningen är att styrelsen bär ett
helhetsansvar över föreningen, dess utformning samt utemiljö.

Observera att denna typ av arbeten inte får påbörjas innan man har erhållit svar från
styrelsen, vi ber er vänligen att respektera detta och skicka in efterfrågade dokument
till styrelsen. Vi har tråkigt nog den senaste tiden uppmärksammat att detta ofta
ignoreras av föreningens boende vilket är väldigt tråkigt och tyvärr medför att vi
kommer att behöva säkerställa att rådande regler följs enligt föreningens stadgar
hädanefter.

Bilkörning i området
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har
bilkörningen i området åter igen eskalerat. Framförallt så är det budfirmor, matleveranser,
vårdinstanser som har väldigt svårt att respektera detta men vi får även till oss att boende i
föreningen gör det bekvämt för sig. Det är vårt gemensamma ansvar att minska bilköningen
i området och vi ber er därför säga till om ni ser obehörig biltrafik.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta.
Som giltig anledning räknas:
• In- och urlastning vid tung transport
• Sjuktransport eller liknande
• Flytt

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

OBS Avstängning av vatten den 12/2

Som ni säkert känner till så genomför föreningen ett fortlöpande arbete med att åtgärda de problem med fördröjning och låga temperaturer på varmvattnet i föreningen. Vi har i dagsläget funnit ett läckage i en värmeledning i en av brunnarna i området. Detta behöver vi åtgärda så fort som möjligt som en del i det arbete med att lokalisera problemet med värmeförlust.

För att kunna åtgärda denna skada så behöver vi eventuellt stänga av vattnet under den tid som arbetet pågår.

Arbetet kommer att utföras av Alexander VVS Fredagen 12/2 – 21 med start från 08:30

Vi ber om ursäkt för den korta varseln och eventuella problem detta medför

Vi eventuella frågor så hänvisar vi till vår e-post Info@salladsakern.se

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern

Salladsbladet – Februari 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra och att ni hinner vara ute och njuta av det ”sköna” vintervädret… Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Uppdatering kring arbeten i föreningen

Byte av tak länga 10 – 16
Vinterkylan har satt en del käppar i hjulet för detta arbeten, kylan och snön gör taket halt och farligt att arbeta på. Därför ligger man nu ca: två veckor efter lagd tidsplan.

Byte av fönster länga 26 – 32
Detta arbete är avslutat och följde lagd tidsplan.

Nya ytterdörrar 17st radhuslägenheter
Även detta är nu färdigställt vilket innebär att samtliga radhuslägenheter nu har fått sina ytterdörrar utbytta. Uppskattningsvis under April månad kommer även boende i portarna på Österdalsvägen 34 samt 52 få nya ytterdörrar, arbetet är beställt och vi väntar bara på slutgiltigt startdatum för detta arbete från anlitad entreprenör.

Renoveringar av badrum, kök, etc.
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid renoveringar kök eller badrum, ändringar i lägenhetens utformning, bygge av altan etc. har en skyldighet att informera styrelsen om detta. Anledningen till detta är att styrelsen bär ett helhetsansvar över föreningen, dess utformning samt utemiljö.

Observera att denna typ av renovering inte får påbörjas innan man har erhållit svar från styrelsen.

Hjälp oss att hålla ögonen öppna!
Vi har de senaste veckorna fått rapporter från boende gällande främmande aktivitet på områdets parkeringar, detta i form av individer som till synes inte verkar ha något ärende i området som uppehåller sig på parkeringarna. Vi i styrelsen skulle uppskatta all hjälp vi kan få med att hålla ögonen öppna kring detta och rapportera detta till styrelsen eller ännu hellre fråga dessa individer om dom har något ärende i föreningen för att på så sätt göra dessa medvetna om att vi har ögonen öppna i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra och att ni har hunnit städa undan julen.
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Bilkörning i området – ett ämne vi ofta får återkomma till!
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har
bilkörningen i området åter igen eskalerat. Framförallt så är det budfirmor, matleveranser,
vårdinstanser som har väldigt svårt att respektera detta. Det är vårt gemensamma ansvar att
minska bilkörningen i området och vi ber er därför säga till om ni ser obehörig biltrafik.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta. Som giltig
anledning räknas:

  • In- och urlastning vid tung transport
  • Sjuktransport eller liknande
  • Flytt

Uppdatering kring arbeten i föreningen

Byte av tak länga 10 – 16
Arbetet flyter på enligt plan även om vädergudarna inte har varit med den anlitade
entreprenören, arbetet beräknas vara helt slutfört under vecka 7.

Byte av fönster länga 26 – 32
Även denna renovering håller lagd tidsplan, arbetet kommer att slutföras i slutet av vecka 5.

Nya ytterdörrar 17st radhuslägenheter
Detta arbete sker parallellt med fönsterbytet, berörda boende har informerats om när
ytterdörren skall bytas i just er lägenhet. Vi vill påminna om vikten av att lämna sin nyckel
till Jimmy Bergman, Österdalsvägen 58 om ni inte kan vara hemma den dagen som dörren
ska bytas i just er lägenhet.
Samtliga dörrar beräknas vara utbytta under vecka 6.

Vi beklagar att det är lite rörigt i området under dessa veckor.

Hjälp oss att hålla ögonen öppna!

När vi tidigare har haft tråkigheter i form av inbrott och stölder i området så har dessa ofta
ägt rum i samband med just ovan nämnda typ av underhållsarbeten. Vi vill därför
uppmana föreningens boende att hålla ögon och öron öppna efter främmande aktivitet samt
att vara extra uppmärksamma just nu.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – December 2020

Hej alla boende,

Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Byte av fönster och ytterdörrar
Då dörrar och fönster blivit lite försenade från leverantören så kommer arbetet med dessa att påbörjas en vecka senare än tidigare aviserat, dvs. Måndagen den 18:e Januari. Vi kommer denna gången att byta fönster på länga 26 – 32 samt ytterdörrar för de radhuslägenheter som inte har fått dessa utbytta ännu. Viktigt att veta här är att endast själva dörren byts och man sätter tillbaka samma låsanordning och handtag. Dock så kommer inte ev. överlås att flyttas med till den nya dörren utan detta får man i så fall som boende installera om till självkostnadspris, precis som vi har gjort vid tidigare dörrbyten.

Vi återkommer till berörda hushåll med information gällande vilken dag dörren skall bytas just i er lägenhet.

Byte av tak
Samtidigt som ovanstående byten av fönster och dörrar så kommer vi även att byta tak på länga 10 – 16. Detta arbete kommer starta som planerat Måndagen den 13:e Januari.

Hjälp oss att hålla ögonen öppna!
När vi tidigare har haft tråkigheter i form av inbrott och stölder i området så har dessa ofta ägt rum i samband med just denna typ av underhållsarbeten. Vi vill därför uppmana er att hålla ögon och öron öppna efter främmande aktivitet, samt att vara extra uppmärksamma under just denna period.

Ytterligare en vänlig vädjan gällande sophusen…
Då vi återigen sett spår av skadedjur i föreningens sophus så skulle vilja be föreningens boende att noga med att stänga luckorna när ni har slängt era sopor. Vi kommer att byta ut dessa inom snar framtid men till dess behöver vi alla ta vårt ansvar och se till att dessa är ordentligt stängda.

Detta var det sista ”Salladsbladet” för detta år och vi från styrelsen vill passa på att önska er en god jul och gott nytt år!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2020

Hej alla boende,
Vintern är nu här även om den hittills varit väldigt mild och nedan följer lite information från
styrelsen.

Byte av fönster och ytterdörrar
Underhållsarbetet med byte av fönster samt dörrar fortsätter. Sedan tidigare så är
altandörrarna bytta hos samtliga boende i föreningen.

Måndagen den 13:e Januari påbörjas arbetet med att byta samtliga ytterdörrar för de
boende i radhuslängorna som inte har fått dessa utbytta ännu. Vi kommer sedan i Mars byta
ytterdörrar hos boende i lägenheterna på 34:an och 52:an.
Parallellt med detta arbete kommer vi även att byta samtliga fönster på länga 26 – 32.

Byte av tak
Samtidigt som ovanstående byten av fönster och dörrar så kommer vi även att byta tak på
länga 10 – 16. Även detta arbete beräknas starta Måndagen den 13:e Januari.

Det kommer med andra ord hända en hel del i området fr.o.m detta datum och några veckor
framåt, vi ber er vänligen ha överseende med detta under denna period.

Renoveringar av badrum, kök, etc.
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid renoveringar kök eller badrum,
ändringar i lägenhetens utformning, bygge av altan etc. har en skyldighet att informera
styrelsen om detta. Anledningen till detta är att styrelsen bär ett helhetsansvar över
föreningen, dess utformning samt utemiljö.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2020

Hej alla boende,

Hösten är här på allvar och nedan följer lite information från styrelsen.

Byte av fönster och ytterdörrar
Underhållsarbetet med byte av fönster samt dörrar fortsätter. Sedan tidigare så är altandörrarna bytta hos samtliga boende i föreningen. Under Januari – Februari 2021 så har turen kommit till länga 26 – 32 att få fönstren utbytta. Utöver detta så kommer samtliga hushåll som inte har fått sin ytterdörr utbytt att få en ny dörr, även detta i början av år 2021. Vi håller även på och tittar på att ev. byta tak på ytterligare en länga.

Vi återkommer till berörda hushåll så fort en tidplan för dessa arbeten är spikad.

Parkeringstillstånd 2021
Vi har beställt parkeringstillstånd för kommande år, så fort vi har fått dessa kommer de att läggas i era brevlådor. Det är viktigt att dessa då byts ut under den på parkeringsbeviset angivna tidsperioden.

Tillgång till lånesaker i föreningen
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid behov har möjlighet att förutom släpvagnen även låna trädgårdsredskap så som krattor, häcksaxar, löv blås, gräsklippare etc. Ta kontakt med någon ur styrelsen så hjälper vi er med detta.

Gällande släpvagnen så kostar denna 50kr per tillfälle/dag att låna. Betalningen ska ske kontant i förskott, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot Swish eller liknande. Betalningen är till för att få in medel till underhåll och besiktning av släpvagnen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2020

Hej alla boende,
Hösten är här på allvar och nedan följer lite information från styrelsen.

Stuprör och rännor.
Under de perioder då regnet öser ner som mest så har vi en del ställen i området där
regnvattnet rinner över i stuprännorna. Det pågår från styrelsens sida ett arbete att
lokalisera samtliga ställen där detta sker. I vissa fall så rör det sig om att det helt enkelt har
kommit mossa etc. som satt igen dessa medan det på vissa ställen är sprickor och skarvar
som inte håller tätt. Så fort samtliga ställen är lokaliserade så kommer vi att lägga en mer
ingående åtgärdsplan för detta.

Skadedjur runt sophusen
Då vi återigen har fått bekymmer med skadedjur kring föreningens sophus så vill vi skicka
en vänlig påminnelse om att det inte är tillåtet att mata fåglar i föreningen då detta är en av
orsakerna till att även skadedjur i form av möss och råttor hittar till föreningens område.

Fönster och ytterdörrsbyte 2021
Som vi tidigare nämnt så jobbar styrelsen med att sätta planen för byte av fönster samt
ytterdörrar under 2021, som det ser ut idag så kommer vi att byta fönster på en länga samt
ett större antal ytterdörrar. Sedan några månader så är samtliga altandörrar utbytta i
föreningen.
Styrelsen återkommer med detaljerad plan samt kontaktar berörda hushåll så fort vi har
alla detaljer i ärendet.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se