Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Augusti 2020

Hej alla boende,

Sommaren börjar närma sig sitt slut, nedan följer ett lite försenat Salladsblad för Augusti.

Sommaren…
I början av sommaren hade vi en mycket lyckad städdag i föreningen, vi vill passa på att skicka ett om än något sent tack till samtliga som boende som bidrog till att göra rent och fint i området.

Vi håller just nu på och tittar på hur vi ska göra med de hängrännor som svämmar över så fort det börjar regna, tanken är att under hösten göra en rensning av dessa och även reparera där det har gått sönder.

Med tanke på alla altanbyggen och övriga ändringar i utemiljön på boendes såväl fram- som baksidor så vill vi bara skicka en vänlig påminnelse om att det är viktigt att skicka in ritningar till styrelsen innan man påbörjar eventuella byggen.

Vi åtgärdade under våren en läcka i systemet för radiatorslingan, vi kan med facit i hand idag se tydliga positiva ekonomiska effekter av detta i föreningens fakturor från EoN vilket är mycket glädjande.

Vad är på gång?
Just nu jobbar vi i styrelsen med att planera för kommande investeringar i området där fokus ligger på att sätta tidsplanen för år 2021.

Vi diskuterar just nu allt från bommar vid infarterna in i området från parkeringarna, bättre belysning i lekparken som inte ska störa eller blända de boende som bor närmast denna men ändå tillför ljus i lekparken kvällstid.

Självklart tittar vi även på hur vi lägger upp planen gällande byte av tak, fönster samt ytterdörrar också. Självklart återkommer vi i nästkommande Salladsblad så fort vi vet mer i dessa ärenden.

Till dess så önskar styrelsen ett trevligt avslut på sommaren!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Prenumererera på information från Salladsåkern

Som en del av er sett delas all information från Salladsåkern både här och på vår sida på Facebook. För de som inte har Facebook och inte vill behöva gå in och kolla på vår hemsida för att se om det finns något nytt finns det två alternativ.

Antingen lägger ni till följande länk i er RSS läsare (för er som har en sån): https://www.salladsakern.se/feed/

Eller så klickar du på prenumerera länken uppe till höger

Sedan fyller du i den epost adress dit du vill ha uppdateringsmail och klickar Prenumerera

Trevlig Sommar

Styrelsen

Salladsbladet – Maj 2020

Hej alla boende,

Sommaren närmar sig och nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Altanbyggen
Intresset för att bygga altaner har fullkomligen exploderat i föreningen de senaste veckorna. Vi i styrelsen ser naturligtvis mycket positivt på detta och tycker att det är jätteroligt att föreningens medlemmar vill investera i sitt boende. Vi vill skicka en vänlig påminnelse att det viktigt att man innan påbörjat bygge har skickat in en ritning till styrelsen och att man har fått denna godkänd.

Buskar och häckar
Vi vill även påminna om att man som lägenhetsinnehavare ansvarar för de buskar och häckar som omgärdar ens boende. Detta innebär att man har ett ansvar att dessa hålls i gottskick. Vad gäller buskarna och häckarna på de allmänna ytorna så kommer dessa att tas om hand om på städdagen nu på Söndag den 17:e Maj.

Tråkigheter i området
Tyvärr har vi i styrelsen fått till oss rapporter om diverse tråkigheter och obehöriga i området. Vi har haft cykelstölder utanför port 34 vid två tillfällen, här kommer det på Söndag att installeras cykelställ utanför såväl port 34 som nummer 52. Sedan så har vi vid ett flertal tillfällen fått till oss gällande obehöriga personer som är inne och ”rekar” på altanerna hos boende i föreningen. Vi uppmanar föreningens medlemmar att hålla ögonen öppna efter främmande aktivitet i området och i den mån det går konfrontera detta.

Styrelse BRF Salladsåkern 2020-2021
Föreningens årsstämma hölls Torsdagen den 14:e Maj och styrelsen för det kommande året ser ut enligt följande:

Jan Hajdus, ordförandeDiana Jensen, ledamot
Christian Skoog, ledamotOwe Lundgren, ledamot
Jimmy Bergman, ledamotNicola Rabi, suppleant
Andreas Eriksson, ledamotJohan Persson, suppleant
Volkan Bilyar, ledamotMikael Staverud, suppleant

Förändringarna från föregående år är att vi hälsar Andreas Eriksson välkommen som ledamot samt att vi hälsar Nicola Rabi välkommen in i styrelsen som suppleant.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Mars 2020

Hej alla boende,

Nu är vi en bit in i Mars och nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Datum för årets vårstädning
Årets vårstädning kommer att äga rum Lördagen den 16:e Maj kl. 11.00. Precis som vanligt kommer vi att ägna lite tid åt att göra fint i föreningens utemiljö genom att plocka skräp, plantera blommor och så gräs på allmänna utrymmen mm.

Traditionsenligt som kommer vi sedan att runda av vårstädningen med korvgrillning samt fika.

Årsstämma BRF Salladsåkern
Föreningens årsstämma är på Torsdagen den 14:e Maj kl. 19.30 på Annexet, Skälby Gård. Bifogat detta Salladsblad finns information gällande ev. motioner och när dessa senast behöver vara styrelsen tillhanda. Separat kallelse till årsstämman samt årsredovisning kommer enligt föreningens stadgar under April månad.

Bilkörning i området
Då det fortfarande är många av föreningens medlemmar som upplever att bilkörningen i området är ett bekymmer kommer vi behöva vidta åtgärder i form av bommar. Tyvärr innebär detta en stor utgift för föreningen som hade kunnat undvikas om alla respekterade våra regler.

Vi vill förtydliga att säkerheten och trivseln i området är vårt gemensamma ansvar som medlemmar och boende i BRF Salladsåkern! Från styrelsen sida så gör vi allt vi kan för att hålla dessa på en hög nivå. Har ni några förslag eller idéer på ytterligare åtgärder är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen med dessa.

Hälsningar,
Styrelsen
BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Bredband och Varmvatten

Bredband: Bredband, TV och telefon är tillbaka efter närtan 2,5 dagars avbrott. Vi kommer att ta kontakt med Comhem kring eventuell kompensation.

Varmvatten: Järfälla kommun har problem med leverans av varmvatten just nu. Vi har kontaktat dem och de har försäkrat oss att de arbetar på problemet.

/Styrelsen

Internet

Bredband, tv och telefon ligger nere i hela föreningen sedan igår morse (och har varit mer eller mindre struligt sedan julhelgen). Vi är i kontakt med ComHem för att förstå vad problemet är. Tyvärr ligger problemet i ComHems nät och vi kan inte påverka så mycket men hoppas så klart på en snabb lösning.

Salladsbladet – Januari 2020

Hej,

Hoppas att ni har det bra och att ni har hunnit städa undan julen. Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Bilkörning i området – ett ämne vi ofta får återkomma till!
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har bilkörningen i området åter igen eskalerat. Styrelsen tycker att det är mycket beklagligt att varken föreningens regler respekteras eller det sunda förnuftet verkar råda. Vi har vid så många tillfällen, i olika forum, påpekat detta och inte minst i ”Salladsbladet”. Blir det från och med nu inte stopp på den onödiga bilkörningen kommer vi behöva göra en större investering i bommar eller dylikt för att förhindra bilkörning i området. Denna investering är varken planerad eller rolig att göra och kommer att påverka föreningens ekonomi.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta. Som giltig anledning räknas:

• In- och urlastning vid tung transport
• Sjuktransport eller liknande
• Flytt

Det är beklagligt att man som boende i föreningen väljer att göra det lätt för sig och utnyttjar det faktum att vi vintertid behöver ta bort stolparna. Det är bara en tidsfråga innan något av våra barn eller annan boende blir påkörd.

Uppdatering kring arbeten i föreningen
Det har hänt och händer väldigt mycket i föreningen just nu, här följer en uppdatering kring dessa:

Byte av kulvert utanför tvättstugan – Vi hade en vattenläcka i kulverten som medförde att denna behövde bytas ut helt, detta arbete är nu helt klart.

Byte av altan-/balkongdörrar – Resterande dörrar byttes under denna vecka (v.3), vilket innebär att samtliga lägenheter i BRF Salladsåkern nu har fått sina dörrar utbytta samt att brytskenor installerats på samtliga av dessa dörrar.

Energideklaration – Denna är nu genomförd och samtliga papper inskickade till kommunen.

Byte av tak länga 70-76 – Arbetet med byte av detta tak påbörjades v.2 och väntas vara färdigt i början av v.5. Direkt när detta arbete är genomfört så påbörjas färdigställandet av tidigare påbörjat takbyte på länga 78-84.

Parkeringsplatser i föreningen
För tillfället så har vi en mycket hög efterfrågan på parkeringsplatser i föreningen. Just nu finns det inga lediga parkeringsplatser att hyra varken tillfälligt eller under en längre period. Vi har därför upprättat en kölista man kan skriva upp sig på om man har behov en parkeringsplats. För att skriva upp sig på kölistan skickar man ett mail till info@salladsakern.se . Observera att det är separata kölistor till carportplatser och till de ”vanliga” platserna, var därför noga med att ange vilken typ av parkeringsplats ni vill stå i kö till. Vi har inte längre någon möjlighet att omvandla gästparkeringar till uthyrbara platser då vi nu är nere på minimala åtta stycken gästparkeringsplatser i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se