Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Juli 2021

Hej,

Hoppas att ni njuter av sommarvärmen!
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Installation av bommar vid områdets infarter
Under vecka 29 påbörjas installationen av bommar vid samtliga infarter in till området.
Dessa bommar installeras då vi under en längre tid haft bekymmer med såväl obehörig som
onödig bilkörning i området. Arbetet förväntas vara färdigt i mitten av vecka 30.

För att komma in genom bommarna krävs en speciell nyckel, varje lägenhet tillhandahålls
en nyckel som kvitteras ut av styrelsen, denna nyckel tillhör lägenheten och skall vid
ev. flytt överlåtas till den nya lägenhetsinnehavaren.

Vi i styrelsen har varit runt och delat ut dessa nycklar, eftersom det är semestertider så har
vi dock inte lyckats få tag på samtliga lägenhetsinnehavare ännu. Vi kommer därför att göra
ytterligare försök att nå de boende som inte har fått sin nyckel. Skulle ni ha ett behov av
dessa med kort varsel och inte har fått denna än så tar ni kontakt med
Jimmy Bergman, Österdalsvägen 58 så hjälper han er att kvittera ut nyckeln.

Kontroller på områdets parkeringar
Vi har under sommaren även haft ett ytterst flitigt parkeringsbolag hos oss, dessa har också
utfärdat flertalet kontrollavgifter på föreningens olika parkeringsplatser. Vi vill därför
påminna om att parkeringstillstånden som tillhandahålls av föreningen ska ligga synliga i
bilens framruta, detta är hyresgästens ansvar. Styrelsen kommer i fortsättningen inte ha
någon möjlighet att annullera p-böter utfärdade på varken de förhyrda platserna eller
gästparkeringarna, vi ber er därför att som boende inte slarva med de tillhandahållna
parkeringstillstånden för att undvika onödig irritation att man får betala böter på en plats
som man hyr.

Arbete med praxis påbörjat
Eftersom det inte är praktiskt möjligt att skriva in samtliga förhållningsregler i föreningens
stadgar så har vi i styrelsen påbörjat arbetet med att ta fram praxis (riktlinjer) inom
specifika områden där eventuella frågetecken kan tänkas uppstå. Just nu håller vi på att ta
fram en praxis gällande vad som gäller gällande transporter, parkering etc. när man som
lägenhetsinnehavare utför renoveringsarbete i sin lägenhet. Så fort vi är färdiga med dessa
så kommer vi se till föreningens medlemmar är införstådda med dessa genom att lägga
dessa i respektive brevlåda samt på föreningens hemsida.

Nu vill vi passa på att önska er en fortsatt trevlig sommar!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Montering av bommar

Under vecka 29 kommer arbetet med att montera bommar i föreningen att påbörjas.

Arbetet beräknas ta cirka två veckor och kommer att utföras av Miljöalliansen i Mälardalen.

Samtliga hushåll kommer att tilldelas en bomnyckel av styrelsen under vecka 28. För att säkerställa att alla boende får en egen nyckel kommer styrelsen under veckan att gå runt och kvittera ut dessa.

Varje hushåll kommer att få en bomnyckel. Tappar man bort nyckeln så får man införskaffa en ny till självkostnadspris på exempelvis Bauhaus.

Det är även viktigt att nyckeln lämnas över till ny bostadsrättsinnehavare vid flytt ihop med andra nycklar tillhörande bostaden.

Har du några frågor eller vet du med dig att du ej kommer att vara hemma under vecka 28 så kan du ta kontakt med styrelsen så vi kan ordna en kvittens vid ett annat tillfälle. Skicka då ett mail till info@salladsakern.se

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern

Meddelande från valberedningen

Vi i valberedning har sammanställt medlemmarnas intresse inför årsstämman torsdag den 27:e maj Följande personer sitter kvar ett år till:

Christian Skoog
Jimmy Bergman
Andreas Eriksson
Johan Persson
Nicola Rabi

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:

Diana Jensen
Volkan Bilyar
Owe Lundgren
Mikael Staverud
Jan Hajdus

Alla personer med utgående mandatperiod är positiva för omval.

Följande medlemmar har anmält sitt intresse till att delta som styrelsemedlem i föreningen:

Carolina Lundqvist, Österdalsvägen 84
Veronica Hammarstrand Markus, Österdalsvägen 32
Mufid Alkass, Österdalsvägen 76
Per Söderlund, Österdalsvägen 34

Jan Hajdus, ordförande har flyttat men vill ställa upp som extern ordförande

Nicola Rabi, Österdalsvägen 64 sitter som suppleant i styrelsen och kandiderar till ordförandeposten i föreningen

Styrelsen består av 5–7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Styrelsen har ansvar för att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt och det är vi medlemmar som gemensamt är ansvariga för att välja in ledamöterna.

Kontaktuppgifter till valberedningen:

Sven-Olov Persson Ghada Rabi
Österdalsvägen 12 Österdalsvägen 64
Tel 070 844 00 72 Tel 0733 58 6018
E-post:sven.persson@imola.se E-post: ghada_rabi@hotmail.com

Tveka inte att höra av er till oss om ni undrar något! Vi ses eller hörs den 27:e maj.
Hälsningar Valberedning
Ghada & Sven-O

Salladsbladet – Mars 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakteliga smyger sig på…
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Diverse underhållsarbeten i föreningen genomförda
Under årets första månader så har det pågått en hel del renoveringsarbeten i föreningen, vi
har bytt ytterdörrar i radhuslängorna, fönster på länga 26-32 samt taket på radhuslänga
10-16, det sistnämnda drog tyvärr ut lite på tiden då väderleken inte gjorde det möjligt att
vistas upp på taket under ett par veckor. Nu är dock samtliga dessa renoveringsarbeten genomförda och slutbesiktningar har ägt rum.

Ytterligare ett större underhållsarbete kommer att ske innan sommaren. Detta innebär att
boende i port 34 samt port 52 kommer att få sina ytterdörrar utbytta. Detta arbete
beräknas ske under vecka 15, separat information till berörda medlemmar kommer att delas ut separat.

Påminnelse gällande renoveringar
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid renoveringar kök eller badrum,
ändringar i lägenhetens utformning, bygge av altan etc. enligt föreningens stadgar har en
skyldighet att informera styrelsen om detta. Anledningen är att styrelsen bär ett
helhetsansvar över föreningen, dess utformning samt utemiljö.

Observera att denna typ av arbeten inte får påbörjas innan man har erhållit svar från
styrelsen, vi ber er vänligen att respektera detta och skicka in efterfrågade dokument
till styrelsen. Vi har tråkigt nog den senaste tiden uppmärksammat att detta ofta
ignoreras av föreningens boende vilket är väldigt tråkigt och tyvärr medför att vi
kommer att behöva säkerställa att rådande regler följs enligt föreningens stadgar
hädanefter.

Bilkörning i området
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har
bilkörningen i området åter igen eskalerat. Framförallt så är det budfirmor, matleveranser,
vårdinstanser som har väldigt svårt att respektera detta men vi får även till oss att boende i
föreningen gör det bekvämt för sig. Det är vårt gemensamma ansvar att minska bilköningen
i området och vi ber er därför säga till om ni ser obehörig biltrafik.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta.
Som giltig anledning räknas:
• In- och urlastning vid tung transport
• Sjuktransport eller liknande
• Flytt

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

OBS Avstängning av vatten den 12/2

Som ni säkert känner till så genomför föreningen ett fortlöpande arbete med att åtgärda de problem med fördröjning och låga temperaturer på varmvattnet i föreningen. Vi har i dagsläget funnit ett läckage i en värmeledning i en av brunnarna i området. Detta behöver vi åtgärda så fort som möjligt som en del i det arbete med att lokalisera problemet med värmeförlust.

För att kunna åtgärda denna skada så behöver vi eventuellt stänga av vattnet under den tid som arbetet pågår.

Arbetet kommer att utföras av Alexander VVS Fredagen 12/2 – 21 med start från 08:30

Vi ber om ursäkt för den korta varseln och eventuella problem detta medför

Vi eventuella frågor så hänvisar vi till vår e-post Info@salladsakern.se

Hälsningar, Styrelsen BRF Salladsåkern

Salladsbladet – Februari 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra och att ni hinner vara ute och njuta av det ”sköna” vintervädret… Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Uppdatering kring arbeten i föreningen

Byte av tak länga 10 – 16
Vinterkylan har satt en del käppar i hjulet för detta arbeten, kylan och snön gör taket halt och farligt att arbeta på. Därför ligger man nu ca: två veckor efter lagd tidsplan.

Byte av fönster länga 26 – 32
Detta arbete är avslutat och följde lagd tidsplan.

Nya ytterdörrar 17st radhuslägenheter
Även detta är nu färdigställt vilket innebär att samtliga radhuslägenheter nu har fått sina ytterdörrar utbytta. Uppskattningsvis under April månad kommer även boende i portarna på Österdalsvägen 34 samt 52 få nya ytterdörrar, arbetet är beställt och vi väntar bara på slutgiltigt startdatum för detta arbete från anlitad entreprenör.

Renoveringar av badrum, kök, etc.
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid renoveringar kök eller badrum, ändringar i lägenhetens utformning, bygge av altan etc. har en skyldighet att informera styrelsen om detta. Anledningen till detta är att styrelsen bär ett helhetsansvar över föreningen, dess utformning samt utemiljö.

Observera att denna typ av renovering inte får påbörjas innan man har erhållit svar från styrelsen.

Hjälp oss att hålla ögonen öppna!
Vi har de senaste veckorna fått rapporter från boende gällande främmande aktivitet på områdets parkeringar, detta i form av individer som till synes inte verkar ha något ärende i området som uppehåller sig på parkeringarna. Vi i styrelsen skulle uppskatta all hjälp vi kan få med att hålla ögonen öppna kring detta och rapportera detta till styrelsen eller ännu hellre fråga dessa individer om dom har något ärende i föreningen för att på så sätt göra dessa medvetna om att vi har ögonen öppna i föreningen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2021

Hej,
Hoppas att ni har det bra och att ni har hunnit städa undan julen.
Nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Bilkörning i området – ett ämne vi ofta får återkomma till!
Sedan vi inför vintern lyfte bort stolparna för att ev. snöröjning ska kunna ske i området har
bilkörningen i området åter igen eskalerat. Framförallt så är det budfirmor, matleveranser,
vårdinstanser som har väldigt svårt att respektera detta. Det är vårt gemensamma ansvar att
minska bilkörningen i området och vi ber er därför säga till om ni ser obehörig biltrafik.

Det är naturligtvis okej att köra in i området om man har en giltig anledning till detta. Som giltig
anledning räknas:

  • In- och urlastning vid tung transport
  • Sjuktransport eller liknande
  • Flytt

Uppdatering kring arbeten i föreningen

Byte av tak länga 10 – 16
Arbetet flyter på enligt plan även om vädergudarna inte har varit med den anlitade
entreprenören, arbetet beräknas vara helt slutfört under vecka 7.

Byte av fönster länga 26 – 32
Även denna renovering håller lagd tidsplan, arbetet kommer att slutföras i slutet av vecka 5.

Nya ytterdörrar 17st radhuslägenheter
Detta arbete sker parallellt med fönsterbytet, berörda boende har informerats om när
ytterdörren skall bytas i just er lägenhet. Vi vill påminna om vikten av att lämna sin nyckel
till Jimmy Bergman, Österdalsvägen 58 om ni inte kan vara hemma den dagen som dörren
ska bytas i just er lägenhet.
Samtliga dörrar beräknas vara utbytta under vecka 6.

Vi beklagar att det är lite rörigt i området under dessa veckor.

Hjälp oss att hålla ögonen öppna!

När vi tidigare har haft tråkigheter i form av inbrott och stölder i området så har dessa ofta
ägt rum i samband med just ovan nämnda typ av underhållsarbeten. Vi vill därför
uppmana föreningens boende att hålla ögon och öron öppna efter främmande aktivitet samt
att vara extra uppmärksamma just nu.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se