Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Juni 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när sommaren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Tack för en trevlig vårstädning!
Vi vill inleda med att tacka för en mycket lyckad vårstädning. Vi hade en fantastisk uppslutning vilket medförde att vi fick mycket gjort samt många trevliga samtal grannar emellan. Vi i styrelsen håller just nu på och tittar på datum då vi kan hålla någon form att tillfälle för oss grannar att träffas och samverka ytterligare. Vi återkommer med datum samt under vilka former denna tillställning kommer att ske.

OVK – Obligatorisk VentilationsKontroll
Arbetet för att få en godkänd OVK besiktning för BRF Salladsåkern fortsätter. Detta kommer att vara styrelsens stora fokus under kommande månader då föreningen som vi tidigare nämnt enligt lag är skyldig att ha en godkänd OVK-besiktning. Samtliga hushåll som är berörda av anmärkningar kring spisfläktar har blivit kontaktade med vidare instruktioner, dessa anmärkningar kring spisfläktarna skall vara åtgärdade senast den 1:a Oktober 2019.

Styrelsen i BRF Salladsåkern 2019-2020
Under föreningens årsstämma den 23:e Maj så tillkom en ändring i föreningens styrelse. Per Källman som var suppleant har tackat för sig och ny som suppleant kommer Mikael Staverud in. BRF Salladsåkern vill rikta ett stort tack till Per för hans år i styrelsen samt hälsa Mikael varmt Välkommen!

Styrelsen för BRF Salladsåkern ser för kommande styrelseår ut enligt följande:

Jan Hajdus, Ordförande Österdalsvägen 10
Christian Skog, Sekreterare Österdalsvägen 34
Diana Masrouki Jensen, Kassör Österdalsvägen 42
Tobias Fridsjö, Kassör Österdalsvägen 62
Owe Lundgren, Ledamot Österdalsvägen 66
Jimmy Bergman, Ledamot Österdalsvägen 56
Volkan Bilyar, Ledamot Österdalsvägen 52

Andreas Eriksson, Suppleant Österdalsvägen 68
Mikael Staverud, Suppleant Österdalsvägen 54
Johan Persson, Suppleant Österdalsvägen 46

Soliga Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – April 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Ny klätterställning installerad
Under den gångna veckan så har en ny klätterställning installerats i föreningens lekpark. Installationen av denna gick så pass fort att vi från styrelsen inte ens hann gå ut med information kring denna byggstart, vilket vi ber om ursäkt för. Den nya klätterställningen är nu färdiginstallerad och redo att nyttjas av områdets barn.

Vårstädning
Som en bilaga till detta Salladsblad så kommer även en inbjudan till BRF Salladsåkerns årliga vårstädning. Tanken med denna vårstädning är inte bara att ge området ett litet ansiktslyft i form av att vi plockar lite skräp, planterar och gör fint i rabatter, ansar buskar men även ett mycket bra tillfälle att träffa och lära känna sina grannar.

Vårstädningen kommer att äga rum Söndagen den 19:e Maj, vi samlas klockan 10.00 i föreningens lekpark som ligger centralt i området.

Efter avslutad städning så tänder vi grillen och bjuder på grillad korv samt fika. Det kommer även finnas såväl kycklingkorv som vegetariskt alternativ.

Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar har möjlighet att deltaga denna dag, stora som små!

Årsmöte
Vi vill även passa på att påminna om att BRF Salladsåkerns årsmöte kommer att äga rum Torsdagen den 23:e Maj klockan 19.30 i Annexet, Skälby Gård.

Samtliga medlemmar har för en tid sedan även fått kallelse samt årsredovisning i ett separat utskick. Hjärtligt välkomna!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – April 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när våren så sakta närmar sig. Nedan följer lite information från oss i styrelsen.

Parkering samt bilkörning i området
Från styrelsens sida så har vi uppmärksammat, samt blivit kontaktade av medlemmar, gällande bilar som kör inne i området och som parkeras otillåtet både i området och på parkeringsplatserna. Därför vill vi återigen vara tydliga med att det absolut inte är tillåtet att parkera på icke uppmärkta platser, hyresplatser som man inte själv hyr eller inne i bostadsområdet. Som en direkt åtgärd för att få ordning på detta så kommer parkeringsbolaget att öka bevakningsfrekvensen på såväl områdets parkeringsplatser som inne i bostadsområdet. Använd den/dem parkeringsplatser som ni hyr samt gästparkeringen vid behov. Notera att detta även gäller när man genomför någon form av renovering hemma och där den firma som renoverar behöver parkeringsplats. Inga bilar utanför lägenheterna med andra ord.

Vi vill ytterligare en gång be föreningens medlemmar att tänka en gång extra om det verkligen finns ett behov att köra in bilen i området och skulle behovet uppstå så är det viktigt att bilen inte blir stående en längre stund utan flyttas snarast möjligt. Om föreningen fortsättningsvis upplever detta bekymmer så kommer vi att behöva se över vilka investeringar som skulle behövas göras för att få ordning på detta. Föreningen kommer inte att annullera utfärdade kontrollavgifter (P-böter) som har delats ut.

Vi vill påminna om att det finns en begränsad möjlighet att vid behov hyra parkeringsplats under en kortare period. Kostnaden för detta är 50kr per påbörjad vecka. Kontakta någon ur styrelsen vid behov.

Sandsopning
Årets sandsopning kommer att ske torsdagen den 11:e April. De ytor som kommer att sopas är områdets gångvägar samt ”körytorna” på områdets parkeringar. Vill man så är det helt okej att sopa ner gruset från lägenhetens uppfart och ut på gångvägen. Eftersom varken parkeringsrutor eller carportar kommer att sopas så är det helt okej att sopa ut även detta grus på de ytor som sopningsbilen täcker. Undvik att göra grushögar.

Vårstädning 19:e Maj klockan 10.00
Som vi tidigare nämnt så kommer årets vårstädning att äga rum söndagen den 19:e Maj klockan 10.00. Tanken är att vi bland annat ska plocka skräp, ansa buskar och träd på de allmänna ytorna. Vi ska även så gräs och plantera blommor där det behövs.

Förutom att vi gör rent i vår närmaste omgivning så är detta även ett mycket bra tillfälle att träffa och lära känna varandra bättre. Efter avslutad städdag så bjuds det på grillad korv och fika. Vi hoppas att så många som möjligt, stora som små, har möjlighet att vara med denna dag! Separat information gällande städdagen kommer att delas ut och anslås när den börjar närma sig.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Vårstädning 2019

Den 19

Våren är här och med det kommer den årliga vårstädningen. VI kommer att fixa lite i området så att det blir fint inför sommaren… vi bjuder på fika och korv.

Vårstädningen äger rum den 19/5 mellan 10 och 13

Välkomna
Styrelsen

Årsstämma 2019

Då har ett år gått sedan senast. Det är dax för föreningens årliga stämma. Stämman kommer som vanligt att hållas på Skälby Gård och datumet i år är torsdagen den 23:e maj klockan 19.30.

Kom förbi och träffa dina grannar så bjuder vi på lite fika.

Årberättelse kommer att lämnas i er brevlåda i god tid innan mötet ochj finns även att ladda ner från hemsidan

/Styrelsen

Salladsåkern – Mars 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra trots att vinterkylan vägrar slägga taget om oss Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

Installation av brytskydd i samtliga lägenheter
Som vi tidigare informerat om så har föreningen i början av detta år drabbats av tråkigheter i form av bostadsinbrott. Då den gemensamma nämnaren för dessa inbrott har varit att tjuvarna har gått in genom altandörren så har styrelsen beslutat att brytskydd på dessa dörrar ska installeras hos samtliga hushåll i föreningen. Brytskydden är av modellen ”C-profil” och dessa kommer givetvis att vara vita för att passa in i utemiljön.

Detta arbete kommer att påbörjas redan nu på Måndag den 18:e Mars och man beräknar att samtliga brytskydd skall vara installerade senast under Torsdagen den 21:a Mars. För att detta arbete ska kunna utföras så behöver man ha tillgång till altan-/balkongdörren från insidan under ca: 1 timme per lägenhet. Mer information specifikt riktad mot när denna installation ska ske just hemma hos er finns bifogat till detta brev.

Från styrelsens sida så ber vi om ursäkt för den dåliga framförhållningen men den firma som skall installera dessa var väldigt snabba och vi ser gärna att brytskydden blir installerade snarast möjligt.

Sandsopning
Då det har sandats en hel del på föreningens gångvägar under vintern så vill vi gärna skicka en uppmaning till föreningens medlemmar att vara försiktiga då detta grus kan upplevas som halt. Bortsopningen av gruset kommer att ske någon vardag under vecka 15.

Datum för årets vårstädning spikat
Då vi förra året genomförde en mycket lyckad vårstädning av föreningen utemiljö så har vi i styrelsen beslutat att detta ska genomföras även under våren. Årets vårstädning kommer att äga rum Söndagen den 19:e Maj och upplägget kommer att vara detsamma som föregående år där vi samlas och först genomför lättare städuppgifter, trädgårdsuppgifter etc. för att sedan avsluta med att gilla korv under lättsamma former.

Vi i styrelsen hoppas vi att så många som möjligt av föreningens medlemmar kan vara denna dag då detta är ett ypperligt tillfälle för oss boende i BRF Salladsåkern att lära känna varandra ännu bättre!

Mer information kring detta kommer när det börjar närma sig.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Motioner inför årsstämma BRF Salladsåkern

Årets årsstämma för BRF Salladsåkern kommer att äga rum Torsdagen den 23:e Maj kl. 19.30 på Annexet, Skälby Gård.

Separat kallelse med dagordning samt årsredovisning kommer i vanlig ordning med god framförhållning innan stämman ska äga rum.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast Söndagen den 7:e April.

Vill man skriva en motion så gör man detta antingen genom e-mail till info@salladsakern.se eller genom att lägga denna i föreningens brevlåda som ni finner direkt till höger när ni
öppnar port nr. 34.

Med Vänlig Hälsning,
Styrelsen

Salladsbladet – Februari 2019

Hej,
Hoppas att ni har det bra nu när vinterkylan tagit tag i vår del av landet, Nedan följer lite information från oss i styrelsen…

OVK besiktning – Ventilation
Vi börjar med en ny uppdatering kring den obligatoriska OVK besiktningen. Det första steget kring de anmärkningar som vi har hos föreningens hushåll är nu åtgärdade, denna del berör att varje hushåll ska ha korrekta frånluftsdon kopplade till ventilationsrören.
Nästa steg i denna process är att gå igenom spiskåporna hos samtliga hushåll för att säkerställa att dessa är kompatibla med lägenhetens övriga ventilationssystem. Vi återkommer med mer information kring detta inom en snar framtid.

Förslag på åtgärder för att skapa trygghet i området
Som vi tidigare informerat om i separata utskick så har vi den senaste tiden haft en del tråkigheter i området gällande såväl bostadsinbrott som att bilarna på områdets parkeringar inte får vara ifred. Från styrelsens sida så gör vi självklart allt vi kan för att säkra såväl trygghet som trivsel i föreningen, i dagens läge så är några av de åtgärder som vi tittar på:
• Möjlighet till regelbunden övervakning genom vaktbolag
• Möjlighet till någon form av kameraövervakning
• Stärkt grannsamverkan
• Brytskydd på altandörrar/balkongdörrar hos samtliga boende

Hemsida samt Facebook
Då vi ibland behöver nå föreningens medlemmar med kort varsel vid tex. akuta vattenavstängning, elavbrott etc. så vill vi slå ett slag för såväl föreningens hemsida som Facebookgrupp.

Hemsidan – www.salladsakern.se
Här finner ni relevant information om föreningen, årsredovisningar, riktlinjer vid renoveringar, Salladsblad, mäklarinformation, information om akuta underhåll etc. Sidan uppdateras kontinuerligt så att föreningens medlemmar i största möjliga mån ska få tag i relevant information. Varmt välkomna att besöka BRF Salladsåkerns hemsida!

Facebook – Sök efter ”BRF. Salladsåkern” och tryck på ”Gilla” Här finner ni relevanta utskick, information om akuta underhåll, bilder från BRF Salladsåkern samt har möjlighet att ställa frågor, diskutera med övriga boende etc. Varmt välkomna att ”Gilla” BRF. Salladsåkern” på Facebook!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se