Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Januari 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Parkeringstillstånd
Samtliga hushåll har nu fått de nya parkeringstillstånden för sina respektive
parkeringsplatser och carports. Om ni ännu inte har bytt dessa så kommer här en
påminnelse om att göra detta. Föreningen har som vi tidigare nämnt ingen möjlighet att
annullera eller återkalla redan utställa parkeringsböter så det är viktigt att dessa byts ut
enligt instruktion.

Föreningens ekonomi under styrelsens lupp
Som vi tidigare nämnt givet den ekonomiska situationen såväl globalt som nationellt så är
ekonomin sedan en tid tillbaka den dominerande punkten på föreningens styrelsemöten.
Styrelsen ser i dagsläget fortsatt ingen anledning att höja avgifterna i föreningen utan
ekonomin befinner sig fortsatt på en trygg nivå.
Till stöd i dessa diskussioner och för hjälp med professionell bedömning så tar vi hjälp av
föreningens sedan årsskiftet nya ekonomiska förvaltare Järfälla Redovisning AB som
förutom löpande konsultation och rådgivning med jämna mellanrum även deltar på våra
styrelsemöten.
Skulle förutsättningarna ändras har styrelsen tagit fram en handlingsplan med ett antal
åtgärder som skall utredas innan vi ser över avgifterna.

Vattenflöden och vattenförsörjning
Till följd av den senaste tidens mycket tråkiga händelser gällande diverse olika
vattenläckage i föreningen så har styrelsen beslutat att med hjälp av föreningens nya
tekniska förvaltare EFS initiera en utredning i syfte att förebygga denna typ av
Vattenläckor i framtiden.
Styrelsen har även fått till oss att man ofta får spola vatten ganska länge i ett antal längor
och lägenhetshus för att uppnå önskad temperatur på såväl varm- som kallvattenslingorna,
även dessa bekymmer omfattas av ovan nämnda utredning.

Inbetalningar till föreningen via E-faktura
Då vi i samband med bytet av ekonomisk förvaltare fått till oss önskemål om att kunna
betala avierna via E-faktura så har vi nu lyckats lösa detta. Ni kan nu ansluta er till denna
tjänst genom att logga in respektive bank, klicka på ”E-faktura” och sedan söka efter
”BRF Salladsåkern” innan ni följer kommande anvisade steg från bankens sida.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – December 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Parkeringstillstånd
I dagarna har styrelsen delat ut de nya parkeringstillstånden till de som hyr
parkeringsplatser och carports. Glöm inte att byta dessa så nära årsskiftet som möjligt.
Föreningen har ingen möjlighet att annullera eller återkalla redan utställa parkeringsböter
så det är viktigt att vi inte glömmer att byta ut dessa parkeringstillstånd.

Betalningslösning E-faktura
Som ni vid det här laget känner till så byter föreningen fr.o.m. årsskiftet ekonomisk
förvaltare till Järfälla Redovisning AB, detta medför planenligt en del utmaningar samt
barnsjukdomar.
Vi blev tyvärr lite sena med aviseringen av avgifter och hyror för kvartal 1 2023 vilket vi ber
om ursäkt för.
Vi har fått en del frågor gällande om man inte kan betala sina avier via E-Faktura, vi jobbar
tillsammans med vår nya förvaltare och bank där förhoppningen är att vi ska ha denna
lösning klar till aviseringen inför kvartal 2.

God Jul och Gott Nytt År!
Med detta vill i styrelsen tacka så hjärtligt för det gångna året och samtidigt passa på att
önska er en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Snöröjning
Årets snöröjningssäsong är i och med de senaste dagarnas snöfall invigd, med detta
kommer också flertalet utmaningar för såväl oss i styrelsen som våra snöröjare. Vi har från
styrelsen sida varit tydliga med kravställning gentemot anlitad entreprenör gällande
snöröjning, sandning etc.

Nytt för i år är att vi har bakat in snöröjning i avtalet med våran, från årsskiftet nya
förvaltare EFS och det är således dom som sköter områdets snöröjning från och med nu.
Inställnings tider, centimeter- och temperaturgränser är självklart reglerade i avtal och
såväl styrelsen som EFS gör allt vi kan för att snöröjning och halkbekämpning skall fungera
så bra som möjligt. Då snöröjning är en stor utgiftspost för föreningen så är vi måna om att
denna sköts så kostnadseffektivt som möjligt, dock självklart utan att riskera hälsa eller
säkerhet för föreningens medlemmar och dess besökare.

Budbilar i området
Styrelsen har den senaste tiden varit i dialog med flertalet budfirmor som vi har fått till oss
fortfarande åker in i området utan att varken ta hänsyn till gångtrafik eller följa områdets
hastighetsbegränsningar. Dessa tar sig ofta in genom att köra på föreningens gräsmattor.
Vi vill uppmana föreningens medlemmar att hjälpa oss i styrelsen genom att, om ni känner
er vid tillräckligt mod säga till dessa om det skulle ske framför era ögon.

Portkodsläsare i port 34 och 52
Som vi nämnde i tidigare Salladsblad så har vi nu till följd av diverse mindre sabotage samt
upprepade stölder av brandsläckare i portarna på Österdalsvägen 34 och 52 installerat nya
portkodsläsare till dessa två portar. Portarna kommer från och med denna vecka (v.47) att
vara låsta dygnet runt och berörda boende har försetts med ytterligare blippar samt
ytterligare instruktioner.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Fortsatt översikt av föreningens ekonomi
Givet den ekonomiska situationen såväl globalt som nationellt så har styrelsen haft en
längre diskussion gällande föreningens ekonomi samt hur föreningen ska agera på såväl
kort som lång sikt. Vi följer självklart den ekonomiska utvecklingen noggrant samt att vi
precis som vanligt håller noggrann koll på föreningens inkomster och utgifter. Styrelsen är
enig om att det i dagsläget inte behövs någon justering av avgifterna då föreningens
ekonomi är fortsatt stabil trots rådande omständigheter, givetvis är detta någonting som vi
följer löpande och i takt med samhällets ekonomiska utvecklig.

Avtal skrivet med en ny teknisk förvaltare
Vi kan nu även meddela att föreningen from årsskiftet dvs. 2023-01-01 har ingått i avtal
med en ny teknisk förvaltare. Precis som i fallet kring den ekonomiska förvaltningen så har
styrelsen valt en lokal aktör i form av EFS förvaltning som håller till i Veddesta
industriområde. Vi ser fram emot ett effektivt, hållbart och givande samarbete med våra
nya leverantörer av förvaltningstjänster.

Laddstolpar
Denna fråga står högt upp på styrelsens agenda i dagsläget då vi den senaste tiden sett en
ökad efterfrågan gällande laddningsmöjligheter till bilar. Styrelsen har enats om en riktning
för hur denna lösning skulle kunna se ut och har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram
offertunderlag och därefter samla in offerter.
Vi håller er självklart uppdaterade i frågan i kommande Salladsblad

Portkodsläsare i port 34 och 52
Till följd av diverse mindre sabotage samt upprepade stölder av brandsläckare i portarna
på Österdalsvägen 34 och 52 så har styrelsen beslutat att installera nya portkodsläsare till
dessa portar. Portarna kommer att vara låsta dygnet runt och boende kommer att förses
med ytterligare blippar till respektive hushåll.

Vi återkommer till berörda när vi har fått färdigt med installationsdatum etc.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – September 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Stora problem med läckage i vattenledningar under länga 70–76
Sedan mitten av Maj så har föreningen har stora läckage på såväl vatten- som
VVS-ledningar. Hårdast drabbad är länga 70–76 där fukten i grunden har trängt upp i
lägenheterna vilket har orsakat omfattande skador hos boende. Föreningen tillsammans
med boende gör nu allt vi kan för att snabbt åtgärda dessa läckor samt naturligtvis på sikt
genomföra förebyggande åtgärder. Sökandet efter dessa läckor samt det akuta behovet att
åtgärda läckorna har tyvärr medfört att vi den senaste tiden behövt genomföra flertalet
akuta vattenavstängningar, vi ber om ursäkt för det problem som dessa medför och har
medfört men dessa är heller ingenting som vi kan styra över.

Utöver de stora bekymren ovan så har vi återigen drabbats av långa fördröjningar i
tillförseln av varmvatten till Österdalsvägen 34, utredningen kring detta pågår parallellt
med utredning samt åtgärder i länga 70–76.

Fortsatt översikt av föreningens förvaltningsavtal
Som knappast har undgått någon så har världsläget förändrats drastiskt sedan årsskiftet.
Detta spiller naturligtvis även över på föreningens olika avtal med leverantörer och
samarbetspartners. Styrelsen har från årsskiftet beslutat att bryta med SBC som varit
föreningens förvaltare de senaste åren för att hitta mer prisvärda och effektiva lösningar.
Som vi tidigare meddelat så kommer Järfälla Redovisning AB att sköta föreningens
ekonomiska förvaltning från årsskiftet och vi ligger även i långt gångna förhandlingar med
en lokal teknisk förvaltare, vi återkommer i ärendet så fort vi har alla detaljer på plats.

Utöver förvaltningsavtalen så utvärderar vi och ser över andra avtal så som el, fjärrvärme,
TV/Bredband etc.

Laddstolpar
Då styrelsen under sommaren fått in flertalet förfrågningar från såväl medlemmar som
mäklare/potentiella nya medlemmar gällande laddningsmöjligheter till elbilar så har
styrelsen återigen satt denna fråga högt upp på agendan. Vi håller just nu på att undersöka
hur en lösning kring dessa laddningsmöjligheter skulle kunna se ut samt hur denna skall
lösas rent praktiskt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Juni 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Möjlighet att återvinna glas i föreningens Miljörum
Sedan några veckor tillbaka så finns möjligheten att sortera såväl färgat som ofärgat glas i
föreningens båda miljörum. Tänk på att skölja ut de glasflaskor och glasburkar som ni
källsorterar för att undvika odör i miljörummen.
Vi vill även åter en gång påminna om vikten av att sköta källsorteringen enligt de
anvisningar som finns tillgängliga, styrelsen kommer inte själva att hantera felsorterat
avfall utan detta har redan, och kommer även i framtiden att rendera i stora merkostnader
för föreningen då de entreprenörer som hämtar avfallet ålägger oss höga straffavgifter för
felsorterat avfall.

Översikt av föreningens förvaltningsavtal
Då styrelsen på senare tid noterat att kvaliteten hos föreningens nuvarande förvaltare SBC
har varit sviktande så har styrelsen från och med årsskiftet valt att bryta avtalet med SBC
gällande såväl den ekonomiska som tekniska förvaltningen.
Ett intensivt arbete pågår nu för att hitta förvaltare inom dessa både områden som kan
möta föreningens behov till en rimlig prislapp, och framför allt, utan dolda merkostnader.
Gällande den ekonomiska förvaltningen så har vi efter noggranna utvärderingar valt att
from årsskiftet anlita Järfälla Redovisning AB.
Gällande den tekniska förvaltningen så pågår fortsatt utvärdering av de fyra offerter som vi
hittills tagit in, vi återkommer med mer kring detta så fort vi har gjort klart med en ny
teknisk förvaltare.

Större läckage åtgärdat
Efter påbud från uppmärksamma boende så påträffade vi en större läcka på
varmvattenreturen till undercentralen runt länga 70-76 och länga 78-84. Denna läcka är nu
åtgärdad och efterkontroller sker under kommande vecka. På senare tid så har föreningen
tyvärr dragits med flertalet läckor på föreningens olika rörledningar, rören börjar helt
enkelt bli slitna och vi tittar just nu på vilken effekt det skulle generera att göra en större
insats kring detta för att undvika dessa akutåtgärder i framtiden.
Vi vill även passa på att önska er en glad sommar!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Glassortering i soprummen

Då vi haft en del problem med att det ställs glas i soprummen har föreningen bestämt att ta kostnaden för att ställ ain sorteringskärl för glas i soprummen.

Precis som med de andra kärlen är det mycket viktigt att man sköljer av förpackningarna ordentligt innan de kastas så att vi kan ha en trevlig miljö i soprummen.

Tänk även på att ni inte slänger metall eller plast så som korkar och lock i dessa behållare. Det enda som skall kastas i dessa är glas! Det är inte heller tillåtet att slänga dricksglas, vaser och annat i dessa behållare… Endast rengjorda glasförpackningar!

Tack

Styrelsen