Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Oktober 2020

Hej alla boende,

Hösten är här på allvar och nedan följer lite information från styrelsen.

Byte av fönster och ytterdörrar
Underhållsarbetet med byte av fönster samt dörrar fortsätter. Sedan tidigare så är altandörrarna bytta hos samtliga boende i föreningen. Under Januari – Februari 2021 så har turen kommit till länga 26 – 32 att få fönstren utbytta. Utöver detta så kommer samtliga hushåll som inte har fått sin ytterdörr utbytt att få en ny dörr, även detta i början av år 2021. Vi håller även på och tittar på att ev. byta tak på ytterligare en länga.

Vi återkommer till berörda hushåll så fort en tidplan för dessa arbeten är spikad.

Parkeringstillstånd 2021
Vi har beställt parkeringstillstånd för kommande år, så fort vi har fått dessa kommer de att läggas i era brevlådor. Det är viktigt att dessa då byts ut under den på parkeringsbeviset angivna tidsperioden.

Tillgång till lånesaker i föreningen
Vi vill påminna om att man som boende i föreningen vid behov har möjlighet att förutom släpvagnen även låna trädgårdsredskap så som krattor, häcksaxar, löv blås, gräsklippare etc. Ta kontakt med någon ur styrelsen så hjälper vi er med detta.

Gällande släpvagnen så kostar denna 50kr per tillfälle/dag att låna. Betalningen ska ske kontant i förskott, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot Swish eller liknande. Betalningen är till för att få in medel till underhåll och besiktning av släpvagnen.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Oktober 2020

Hej alla boende,
Hösten är här på allvar och nedan följer lite information från styrelsen.

Stuprör och rännor.
Under de perioder då regnet öser ner som mest så har vi en del ställen i området där
regnvattnet rinner över i stuprännorna. Det pågår från styrelsens sida ett arbete att
lokalisera samtliga ställen där detta sker. I vissa fall så rör det sig om att det helt enkelt har
kommit mossa etc. som satt igen dessa medan det på vissa ställen är sprickor och skarvar
som inte håller tätt. Så fort samtliga ställen är lokaliserade så kommer vi att lägga en mer
ingående åtgärdsplan för detta.

Skadedjur runt sophusen
Då vi återigen har fått bekymmer med skadedjur kring föreningens sophus så vill vi skicka
en vänlig påminnelse om att det inte är tillåtet att mata fåglar i föreningen då detta är en av
orsakerna till att även skadedjur i form av möss och råttor hittar till föreningens område.

Fönster och ytterdörrsbyte 2021
Som vi tidigare nämnt så jobbar styrelsen med att sätta planen för byte av fönster samt
ytterdörrar under 2021, som det ser ut idag så kommer vi att byta fönster på en länga samt
ett större antal ytterdörrar. Sedan några månader så är samtliga altandörrar utbytta i
föreningen.
Styrelsen återkommer med detaljerad plan samt kontaktar berörda hushåll så fort vi har
alla detaljer i ärendet.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Augusti 2020

Hej alla boende,

Sommaren börjar närma sig sitt slut, nedan följer ett lite försenat Salladsblad för Augusti.

Sommaren…
I början av sommaren hade vi en mycket lyckad städdag i föreningen, vi vill passa på att skicka ett om än något sent tack till samtliga som boende som bidrog till att göra rent och fint i området.

Vi håller just nu på och tittar på hur vi ska göra med de hängrännor som svämmar över så fort det börjar regna, tanken är att under hösten göra en rensning av dessa och även reparera där det har gått sönder.

Med tanke på alla altanbyggen och övriga ändringar i utemiljön på boendes såväl fram- som baksidor så vill vi bara skicka en vänlig påminnelse om att det är viktigt att skicka in ritningar till styrelsen innan man påbörjar eventuella byggen.

Vi åtgärdade under våren en läcka i systemet för radiatorslingan, vi kan med facit i hand idag se tydliga positiva ekonomiska effekter av detta i föreningens fakturor från EoN vilket är mycket glädjande.

Vad är på gång?
Just nu jobbar vi i styrelsen med att planera för kommande investeringar i området där fokus ligger på att sätta tidsplanen för år 2021.

Vi diskuterar just nu allt från bommar vid infarterna in i området från parkeringarna, bättre belysning i lekparken som inte ska störa eller blända de boende som bor närmast denna men ändå tillför ljus i lekparken kvällstid.

Självklart tittar vi även på hur vi lägger upp planen gällande byte av tak, fönster samt ytterdörrar också. Självklart återkommer vi i nästkommande Salladsblad så fort vi vet mer i dessa ärenden.

Till dess så önskar styrelsen ett trevligt avslut på sommaren!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Prenumererera på information från Salladsåkern

Som en del av er sett delas all information från Salladsåkern både här och på vår sida på Facebook. För de som inte har Facebook och inte vill behöva gå in och kolla på vår hemsida för att se om det finns något nytt finns det två alternativ.

Antingen lägger ni till följande länk i er RSS läsare (för er som har en sån): https://www.salladsakern.se/feed/

Eller så klickar du på prenumerera länken uppe till höger

Sedan fyller du i den epost adress dit du vill ha uppdateringsmail och klickar Prenumerera

Trevlig Sommar

Styrelsen

Salladsbladet – Maj 2020

Hej alla boende,

Sommaren närmar sig och nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Altanbyggen
Intresset för att bygga altaner har fullkomligen exploderat i föreningen de senaste veckorna. Vi i styrelsen ser naturligtvis mycket positivt på detta och tycker att det är jätteroligt att föreningens medlemmar vill investera i sitt boende. Vi vill skicka en vänlig påminnelse att det viktigt att man innan påbörjat bygge har skickat in en ritning till styrelsen och att man har fått denna godkänd.

Buskar och häckar
Vi vill även påminna om att man som lägenhetsinnehavare ansvarar för de buskar och häckar som omgärdar ens boende. Detta innebär att man har ett ansvar att dessa hålls i gottskick. Vad gäller buskarna och häckarna på de allmänna ytorna så kommer dessa att tas om hand om på städdagen nu på Söndag den 17:e Maj.

Tråkigheter i området
Tyvärr har vi i styrelsen fått till oss rapporter om diverse tråkigheter och obehöriga i området. Vi har haft cykelstölder utanför port 34 vid två tillfällen, här kommer det på Söndag att installeras cykelställ utanför såväl port 34 som nummer 52. Sedan så har vi vid ett flertal tillfällen fått till oss gällande obehöriga personer som är inne och ”rekar” på altanerna hos boende i föreningen. Vi uppmanar föreningens medlemmar att hålla ögonen öppna efter främmande aktivitet i området och i den mån det går konfrontera detta.

Styrelse BRF Salladsåkern 2020-2021
Föreningens årsstämma hölls Torsdagen den 14:e Maj och styrelsen för det kommande året ser ut enligt följande:

Jan Hajdus, ordförandeDiana Jensen, ledamot
Christian Skoog, ledamotOwe Lundgren, ledamot
Jimmy Bergman, ledamotNicola Rabi, suppleant
Andreas Eriksson, ledamotJohan Persson, suppleant
Volkan Bilyar, ledamotMikael Staverud, suppleant

Förändringarna från föregående år är att vi hälsar Andreas Eriksson välkommen som ledamot samt att vi hälsar Nicola Rabi välkommen in i styrelsen som suppleant.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Mars 2020

Hej alla boende,

Nu är vi en bit in i Mars och nedan följer viktig information från oss i styrelsen.

Datum för årets vårstädning
Årets vårstädning kommer att äga rum Lördagen den 16:e Maj kl. 11.00. Precis som vanligt kommer vi att ägna lite tid åt att göra fint i föreningens utemiljö genom att plocka skräp, plantera blommor och så gräs på allmänna utrymmen mm.

Traditionsenligt som kommer vi sedan att runda av vårstädningen med korvgrillning samt fika.

Årsstämma BRF Salladsåkern
Föreningens årsstämma är på Torsdagen den 14:e Maj kl. 19.30 på Annexet, Skälby Gård. Bifogat detta Salladsblad finns information gällande ev. motioner och när dessa senast behöver vara styrelsen tillhanda. Separat kallelse till årsstämman samt årsredovisning kommer enligt föreningens stadgar under April månad.

Bilkörning i området
Då det fortfarande är många av föreningens medlemmar som upplever att bilkörningen i området är ett bekymmer kommer vi behöva vidta åtgärder i form av bommar. Tyvärr innebär detta en stor utgift för föreningen som hade kunnat undvikas om alla respekterade våra regler.

Vi vill förtydliga att säkerheten och trivseln i området är vårt gemensamma ansvar som medlemmar och boende i BRF Salladsåkern! Från styrelsen sida så gör vi allt vi kan för att hålla dessa på en hög nivå. Har ni några förslag eller idéer på ytterligare åtgärder är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen med dessa.

Hälsningar,
Styrelsen
BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se