Föreningen ligger i Skälby i Järfälla kommun, på gränsen till Stockholms kommun.

Området ligger nära grönområden. Det finns stora möjligheter till friluftsaktiviteter, nära till Viksjö golfbana, sporthall, friluftsbad, elljusspår mm.

Bra kommunikationer

Här finns bra och täta bussförbindelser till T-bana i Vällingby samt till Jakobsberg och Barkarby där pendeltåg och andra busslinjer ansluter.

Kommunal service

I Skälby finns dag- och fritidshem samt låg-, mellan-, och högstadieskolor. Gymnasieskola finns i Jakobsberg.

Butiker och centrum

I närheten av Skälby finns flera dagligvarubutiker och centrum, t.ex Åkermyntans centrum, Jakobsbergs centrum, Veddesta centrum, Vällingby centrum samt handelsplats Barkarby (Outlet).

Salladsbladet – Maj 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Städdag i BRF Salladsåkern
Som tidigare annonserats så kommer årets städdag i BRF Salladsåkern att äga rum:

Lördagen den 3:e Juni kl. 10.30

Vi samlas precis som tidigare år på basketplanen intill lekparken för genomgång samt
fördelning av arbetsuppgifter. Nytt för i år är att vi kommer att placera ut två stycken
containrar avsedda för trädgårdsavfall samt en container avsedd för blandskrot i området
under denna helg, detta för en enklare och smidigare hantering av avfallet under dagen.
De arbetsuppgifter som vi siktar på att utföra är bland annat:

  1. Städa och rengöra soprummen
  2. Plocka skräp samt allmän uppfräschning
  3. Ansning av buskar och träd
  4. Plocka ogräs i lekparken
  5. Oljning av hinderbanan i lekparken
  6. Ställa i ordning större stenar samt slänga trasiga krukor

Vi kommer även att behöva plocka bort de högar med bråte och trädgårdsavfall som ligger
på kommunens mark längst med stängslet utanför länga 70-76. Detta då vi blivit kontaktade
av kommunen att avlägsna dessa snarast. Styrelsen har framfört till kommunen att det inte
enbart är medlemmar i BRF Salladsåkern som slänger trädgårdsavfall i dessa högar men att
vi kommer att avlägsna dessa samt att det inte ska upprepas av föreningens medlemmar i
framtiden. Därför vill vi vänligt be om er hjälp att i fortsättningen köra trädgårdsavfallet till
en återvinningscentral. Brevet från kommunen i helhet på baksidan av detta Salladsblad.

Fd hyresrätt i föreningen övergår till bostadsrätt
Föreningen har de senaste månaderna haft en lägenhet i port 34 som ombildats från
hyresrätt till bostadsrätt ute till försäljning. Vi kan nu meddela att denna lägenhet nu är såld
och slutpriset landade på 1.850.000kr. Planen är dessa pengar skall användas till att
finansiera installationen av laddstolpar för elfordon i föreningen samt till att ytterligare
stärka föreningens likviditet.

Uppdatering gällande installation av laddstolpar till elfordon
Förarbetet för installation av laddstolpar i BRF Salladsåkern går fortsatt framåt. Som nämnt
ovan så är tanken att denna installation skall finansieras av en del av intäkterna från
denna försäljning. Styrelsen jobbar utifrån tre stycken konkreta offerter där vi för en tät
dialog med dessa leverantörer för att säkerställa den bästa och mest kostnadseffektiva
lösningen för föreningen. Vi håller er självklart uppdaterade i kommande Salladsblad.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – April 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Uppmaning från valberedningen
För en tid sedan gick valberedningen runt och antingen knackade på eller lade lappar i era
brevlådor. På denna skrivelse fanns förutom information även en QR-kod som man ombads
skanna för att få ytterligare information samt för att svara på några för valberedningen
frågor. Det vore mycket uppskattat om så många av er som möjligt hade möjlighet att göra
detta.

Datum för årsstämman spikat
Årets stämma för BRF Salladsåkern kommer att äga rum Torsdagen den 25:e Maj
klockan 19.30 på Annexet, Skälby Gård. Formell kallelse kommer även att delas ut i enlighet
med föreningens stadgar.

Viktig information gällande om man tar nya lån eller löser sina lån
Då vi nyligen bytt ekonomisk förvaltare så har vi upplevt bekymmer med adresseringen av
pantsättningsbrev när man lägger om, löser eller på något annat sätt justerar sina lån.
Dessa pantsättningsbrev hamnar av någon anledning fortfarande hos föreningens tidigare
förvaltare, vi jobbar självklart aktivt tillsammans med nuvarande ekonomisk förvaltare för
att lösa det inträffade. Men tills detta är löst skulle vi vilja be er att vara noggranna med att
för banken uppge följande adress för pantsättningsbrev om ni genomför justeringar på era
bostadslån:

BRF Salladsåkern
C/O Järfälla Redovisning AB
Syrenvägen 2A
176 74 Järfälla.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och räknar med att ha löst detta inom snar framtid.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Mars 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Laddstolpar
Denna fråga star fortsatt högt upp på styrelsens agenda och arbetas med aktivt. Status just
nu är att planen föra var dessa ska installeras är satt och vi har även tagit in tre initiala
offerter för detta projekt. Just nu är vi i steget där vi för diskussioner med E.ON för att
säkerställa tillfredsställande strömförsörjning till platsen som är tänkt för ladd stolparna.
Sedan har vi givetvis frågan gällande finansiering och timing i detta projekt, givet det osäkra
konjunkturläge Sverige befinner sig i så går vi naturligtvis mycket varsamt fram i detta och
sätter inte spaden i marken förrän vi är helt trygga med samtliga bitar kring finansieringen.

Städdag planeras under våren
Även i år planerar vi för att genomföra en städdag i föreningen. Datum är inte helt spikat
ännu men tanken är att denna skall äga rum någon gång i början av Juni.
Vi återkommer i ärendet så fort vi har ett spikat datum.

Kö till carport samt extra förrådsutrymme
Vi vill skicka en vänlig påminnelse gällande att kösystem råder för såväl hyra av
carportplats som möjlighet att hyra de två extra förrådsutrymmen föreningen förfogar över.
Är ni intresserade av att stå i kö för dessa och vet med er att ni inte har satt upp er i kön så
går det bra att mejla styrelsen på info@salladsakern.se för att ställa sig kön. Viktigt att
känna till är att kötiden för både carport och extra förråd är väldigt lång då möjlighet till
dessa enbart lämnas när någon av de befintliga innehavarna väljer att flytta eller av annan
anledning väljer att avsäga sig dessa.

Respektera hastighetsbegränsningarna på områdets parkeringar
Slutligen vill vi skicka en påminnelse om vikten av att hålla sig inom
hastighetsbegränsningarna på områdets parkeringsplatser. Det finns tyvärr fortfarande
flertalet platser kring parkeringarna där det är dålig sikt med risk för olyckor och
incidenter. Låt oss gemensamt bidraga till att minimera dessa genom att respektera såväl
regler som hastighetsbegränsningar.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Ang avspärrad parkering

Som många av er säkert noterat så har kommunen stängt av infarten till områdets parkering vid Långskeppsvägen. Vi i styrelsen vill vara tydliga med att detta har skett helt utan vare sig information eller dialog med föreningen, vi blev med andra ord lika förvånade som alla andra när föreningens gräsmatta vid parkeringsautomaten på nolltid blivit helt sönderkörd av all plötslig och olovlig trafik.

Vi från styrelsen har självklart tagit kontakt med kommunen och påtalat konsekvensen av deras plötsliga agerande. Dock har vi hittills fått mycket knapphändig information och kommunen har lovat att återkomma med information samt tidsplan de närmaste dagarna, så fort vi fått denna kommer vi självklart att uppdatera föreningens medlemmar snarast möjligt.

Vi är naturligtvis mycket förvånade och ledsna över det inträffade samt kommunens uteblivna kommunikation och information i ärendet och gör allt vi kan för att minimera såväl trafiken i området som skador på föreningens egendom.

Hälsningar,
Styrelsen, BRF Salladsåkern

Salladsbladet – Februari 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Vattenflöden och vattenförsörjning
Styrelsens arbete med att förebygga ev. vattenläckor och vattenläckor fortskrider enligt
framtagen plan. Vi har de senaste veckorna med hjälp av föreningens nya tekniska
förvaltare EFS bytt pumpen i undercentralen som bedömdes vara
underdimensionerad. Utöver byte av pump så har vi även bytt flertalet rör och
rörkopplingar för att säkerställa dimensionering och flöden.
Vi håller just nu på att följer upp utfallet av dessa åtgärder innan vi går vidare med nästa
steg i handlingsplanen.

Inbetalningar till föreningen via E-faktura
Vi vill även skicka med en vänlig påminnelse gällande att det nu går att göra inbetalningar
till föreningen via E-faktura. Detta gör ni enklast genom att logga in respektive bank, klicka
på ”E-faktura” och sedan söka efter ”BRF Salladsåkern” innan ni följer kommande anvisade
steg från bankens sida.

Uppdatering föreningens ekonomiska situation
Såväl styrelsen som föreningens ekonomiska förvaltare är överens om att det ekonomiska
läget i BRF Salladsåkern är fortsatt stabilt och vi känner oss trygga med den åtgärdsplan
som är framtagen för att tillämpas om behov skulle uppstå.
Som vi tidigare nämnt har vi som förebyggande åtgärd minskat på investeringstakten för att
säkerställa en fortsatt stabil ekonomisk situation. Den enda investeringen som genomförs i
dagsläget är ovan nämnda förebyggande arbete kring vattenflöden och vattenförsörjning,
detta då vi ser en risk för att drabbas av plötsliga och höga utgifter i framtiden om detta inte
förebyggs snarast möjligt. I övrigt fortlöper naturligtvis det löpande underhållet precis som
vanligt.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – Januari 2023

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Parkeringstillstånd
Samtliga hushåll har nu fått de nya parkeringstillstånden för sina respektive
parkeringsplatser och carports. Om ni ännu inte har bytt dessa så kommer här en
påminnelse om att göra detta. Föreningen har som vi tidigare nämnt ingen möjlighet att
annullera eller återkalla redan utställa parkeringsböter så det är viktigt att dessa byts ut
enligt instruktion.

Föreningens ekonomi under styrelsens lupp
Som vi tidigare nämnt givet den ekonomiska situationen såväl globalt som nationellt så är
ekonomin sedan en tid tillbaka den dominerande punkten på föreningens styrelsemöten.
Styrelsen ser i dagsläget fortsatt ingen anledning att höja avgifterna i föreningen utan
ekonomin befinner sig fortsatt på en trygg nivå.
Till stöd i dessa diskussioner och för hjälp med professionell bedömning så tar vi hjälp av
föreningens sedan årsskiftet nya ekonomiska förvaltare Järfälla Redovisning AB som
förutom löpande konsultation och rådgivning med jämna mellanrum även deltar på våra
styrelsemöten.
Skulle förutsättningarna ändras har styrelsen tagit fram en handlingsplan med ett antal
åtgärder som skall utredas innan vi ser över avgifterna.

Vattenflöden och vattenförsörjning
Till följd av den senaste tidens mycket tråkiga händelser gällande diverse olika
vattenläckage i föreningen så har styrelsen beslutat att med hjälp av föreningens nya
tekniska förvaltare EFS initiera en utredning i syfte att förebygga denna typ av
Vattenläckor i framtiden.
Styrelsen har även fått till oss att man ofta får spola vatten ganska länge i ett antal längor
och lägenhetshus för att uppnå önskad temperatur på såväl varm- som kallvattenslingorna,
även dessa bekymmer omfattas av ovan nämnda utredning.

Inbetalningar till föreningen via E-faktura
Då vi i samband med bytet av ekonomisk förvaltare fått till oss önskemål om att kunna
betala avierna via E-faktura så har vi nu lyckats lösa detta. Ni kan nu ansluta er till denna
tjänst genom att logga in respektive bank, klicka på ”E-faktura” och sedan söka efter
”BRF Salladsåkern” innan ni följer kommande anvisade steg från bankens sida.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – December 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Parkeringstillstånd
I dagarna har styrelsen delat ut de nya parkeringstillstånden till de som hyr
parkeringsplatser och carports. Glöm inte att byta dessa så nära årsskiftet som möjligt.
Föreningen har ingen möjlighet att annullera eller återkalla redan utställa parkeringsböter
så det är viktigt att vi inte glömmer att byta ut dessa parkeringstillstånd.

Betalningslösning E-faktura
Som ni vid det här laget känner till så byter föreningen fr.o.m. årsskiftet ekonomisk
förvaltare till Järfälla Redovisning AB, detta medför planenligt en del utmaningar samt
barnsjukdomar.
Vi blev tyvärr lite sena med aviseringen av avgifter och hyror för kvartal 1 2023 vilket vi ber
om ursäkt för.
Vi har fått en del frågor gällande om man inte kan betala sina avier via E-Faktura, vi jobbar
tillsammans med vår nya förvaltare och bank där förhoppningen är att vi ska ha denna
lösning klar till aviseringen inför kvartal 2.

God Jul och Gott Nytt År!
Med detta vill i styrelsen tacka så hjärtligt för det gångna året och samtidigt passa på att
önska er en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se

Salladsbladet – November 2022

Hej,

Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.

Snöröjning
Årets snöröjningssäsong är i och med de senaste dagarnas snöfall invigd, med detta
kommer också flertalet utmaningar för såväl oss i styrelsen som våra snöröjare. Vi har från
styrelsen sida varit tydliga med kravställning gentemot anlitad entreprenör gällande
snöröjning, sandning etc.

Nytt för i år är att vi har bakat in snöröjning i avtalet med våran, från årsskiftet nya
förvaltare EFS och det är således dom som sköter områdets snöröjning från och med nu.
Inställnings tider, centimeter- och temperaturgränser är självklart reglerade i avtal och
såväl styrelsen som EFS gör allt vi kan för att snöröjning och halkbekämpning skall fungera
så bra som möjligt. Då snöröjning är en stor utgiftspost för föreningen så är vi måna om att
denna sköts så kostnadseffektivt som möjligt, dock självklart utan att riskera hälsa eller
säkerhet för föreningens medlemmar och dess besökare.

Budbilar i området
Styrelsen har den senaste tiden varit i dialog med flertalet budfirmor som vi har fått till oss
fortfarande åker in i området utan att varken ta hänsyn till gångtrafik eller följa områdets
hastighetsbegränsningar. Dessa tar sig ofta in genom att köra på föreningens gräsmattor.
Vi vill uppmana föreningens medlemmar att hjälpa oss i styrelsen genom att, om ni känner
er vid tillräckligt mod säga till dessa om det skulle ske framför era ögon.

Portkodsläsare i port 34 och 52
Som vi nämnde i tidigare Salladsblad så har vi nu till följd av diverse mindre sabotage samt
upprepade stölder av brandsläckare i portarna på Österdalsvägen 34 och 52 installerat nya
portkodsläsare till dessa två portar. Portarna kommer från och med denna vecka (v.47) att
vara låsta dygnet runt och berörda boende har försetts med ytterligare blippar samt
ytterligare instruktioner.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se