Salladsbladet september 2023

Hej,
Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ett något försenat Salladsblad för September…


Misskötsel av miljörum fortsätter att skapa merkostnader
Tyvärr så fortsätter misskötseln av föreningens miljörum att skapa en hel del merjobb för
styrelsen då miljörummen fortsatt missköts och styrelsen har fått gå dit och sortera om
frekvent. Avfallet läggs på fel ställe och i vissa fall ställs otroligt nog även glas på golvet
bredvid kärlen. Detta medför att föreningen får merkostnader på fakturorna för
sophämtning, merkostnader som naturligtvis betalas av föreningen och dess medlemmar.
Styrelsen håller just nu på att se över vilken typ av avfallshantering som fortsatt skall
erbjudas i föreningens miljörum och vad som behöver tas bort.


Kommunikationskanaler från styrelsen
Styrelsen har nu uppdaterat föreningens hemsida och kommer framledes att kommunicera
all viktig information via denna, vi uppmanar därför samtliga medlemmar i föreningen att
gå in på www.salladsakern.se och klicka på ”prenumerera” för att på så sätt alltid vara
uppdaterade på vad som händer i och runt föreningen. Glöm inte att bekräfta
prenumerationen i det e-mail som hamnar i er mailkorg.

I samband med detta så hänvisar vi hädanefter även all kommunikation med styrelsen till
dess mailadress: info@salladsakern.se detta för att vi skall ha möjlighet att behandla
medlemmarnas ärenden på ett värdigt och strukturerat sätt.


Skulle det vara så att man har ett akut ärende så går det naturligtvis bra att kontakta någon
ur styrelsen direkt genom att antingen ta kontakt via telefon eller knacka på någon av
styrelsemedlemmarnas respektive dörr. Vilka som är medlemmar i styrelsen finns även
beskrivet på föreningens hemsida.


Föreningens Facebooksida kommer även i fortsättningen att finnas kvar så att föreningens
medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna kommunicera med varandra. Observera att denna
grupp inte är någon kommunikationsväg till styrelsen utan kommunikation mellan styrelse
och medlemmar sker enligt beskrivningen ovan.

Efterhållning av buskar och häckar
Vi fortsätter att påminna om att man som lägenhetsinnehavare ansvarar för de buskar och
häckar som omgärdar ens boende. Detta innebär att man enligt föreningens stadgar har ett
ansvar att dessa hålls i gott skick. Styrelsen kommer nu att behöva kontakta de medlemmar som trots upprepade uppmaningar ignorerar det ansvar man åtagit sig i samband med att man tillåts nyttja föreningens mark.


Installation av laddstolpar för elbilar
Efter flertalet överläggningar och noggrann planering har styrelsen valt att anlita
Erikssunds EL som leverantör och samarbetspartner till föreningens installation av
laddstolpar för elbilar. Arbetet beräknas genomföras under hösten och målsättningen är att
ha 8 stycken platser för laddning av elbilar på klara innan sommaren 2024.


Då vi från styrelsens sida har märkt en högre efterfrågan på laddningsmöjligheter till just
elbilar på sistone så har man beslutat att öppna för möjligheten att mot ett schablonpåslag
på 200kr utöver nuvarande hyra (fn. 200kr/parkeringsplats, 340kr/carportplats) ge
möjlighet att ladda med hjälp av nuvarande elstolpar. Föreningen kommer då att koppla
bort den timer som idag slår ifrån efter 30 minuter. Vi vill även vara tydliga med att effekten
i dessa stolpar är väldigt låg, men det är i alla fall bättre än ingenting.

Denna möjlighet kommer att ges under ovanstående förutsättningar till dess att de
ordinarie laddstolparna är på plats. Är man intresserad av detta så ber vi er höra av er till:
info@salladsakern.se för vidare information samt hjälp med att lösa detta.

Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern

Salladsbladet juni 2023


Hej,
Hoppas att allt är bra med er.
Nedan följer ytterligare information från oss i styrelsen.


Tack för en trevlig och givande vårstädning!
Vi vill inleda med att från oss i styrelsen tacka för en lyckad vårstädning!
Vi hade en bra uppslutning vilket medförde att vi fick mycket gjort samt många trevliga samtal grannar emellan såväl under själva städningen som vid fikat efteråt.


Styrelse för räkenskapsåret 2023-2024
Föreningens årsstämma hölls Torsdagen den 25:e Maj, intresset var stort och engagemanget väldigt högt vilket vi styrelsen ser som mycket trevligt och positivt.
Styrelsen har nu haft det konstituerande mötet och styrelsen och dess ansvarsområden ser ut enligt följande:
Jan Hajdus, Ledamot – Ordförande
Christian Skoog, Ledamot – Sekreterare
Jimmy Bergman, Ledamot – Mail/post
Indira Zuzic, Ledamot – Hemsida
Mikael Staverud, Ledamot – Brandskydd, Mail/post
Owe Lundgren, Ledamot
Nadia William, Ledamot – Mail/post
Izla Sao Pedro, Suppleant – Mail/post
Talip Turkeli, Suppleant


Altanbyggen
Intresset för att bygga altaner och staket har varit stort i föreningen de senaste veckorna. Vi i styrelsen ser naturligtvis mycket positivt på detta och tycker att det är jätteroligt att föreningens medlemmar vill investera i sitt boende. Vi vill skicka en vänlig påminnelse att det viktigt att man innan påbörjat bygge har skickat in en ritning till styrelsen och att man har fått denna godkänd skriftligen innan man påbörjar sitt projekt.


Buskar och häckar
Vi vill även påminna om att man som lägenhetsinnehavare ansvarar för de buskar och häckar som omgärdar ens boende. Detta innebär att man enligt föreningens stadgarhar ett ansvar att dessa hålls i gott skick.


Hälsningar,
Styrelsen BRF Salladsåkern
www.salladsakern.se