Namn Adress Styrelsepost
Jan Hajdus Österdalsvägen 10 Ordförande
Christian Skoog Österdalsvägen 34 Sekreterare
Diana Jensen Österdalsvägen 42 Kassör
Volkan Bilyar Österdalsvägen 52 Kassör
Jimmy Bergman Österdalsvägen 58 Ledamot
Owe Lundgren Österdalsvägen 66 Ledamot
Andreas Eriksson Österdalsvägen 68 Ledamot
Mikael Staverud Österdalsvägen 56 Suppleant
Johan Persson Österdalsvägen 46 Suppleant
Nicola Rabi Österdalsvägen 64 Suppleant