Namn Adress Styrelsepost
Jan Hajdus Österdalsvägen 10 Ordförande
Christian Skoog Österdalsvägen 34 Sekreterare
Tobias Fridsjö Österdalsvägen 62 Kassör
Volkan Bilyar Österdalsvägen 52
Jimmy Bergman Österdalsvägen 58
Owe Lundgren Österdalsvägen 66
Per Källman Österdalsvägen 52
Diana Jensen Österdalsvägen 42
Johan Persson Österdalsvägen 46