Namn Adress Styrelsepost
Jan Hajdus Österdalsvägen 10 Ordförande
Christian Skoog Österdalsvägen 34 Sekreterare
Diana Jensen Österdalsvägen 42 Kassör
Volkan Bilyar Österdalsvägen 52
Jimmy Bergman Österdalsvägen 58
Owe Lundgren Österdalsvägen 66
Mikael Staverud Österdalsvägen 56
Johan Persson Österdalsvägen 46