Styrelsen

Namn Adress Styrelsepost
Jan Hajdus   Ordförande
Christian Skoog Österdalsvägen 82 Ledamot, Sekreterare
Jimmy Bergman Österdalsvägen 58 Ledamot
Diana Jensen Österdalsvägen 42 Kassör, Kassör
Mikael Staverud Österdalsvägen 56 Ledamot
Owe Lundgren Österdalsvägen 66 Ledamot
Johan Persson Österdalsvägen 46 Suppleant
Izla Sao Pedro Österdalsvägen 48 Suppleant