Namn Adress Styrelsepost
Jan Hajdus   Ordförande
Christian Skoog Österdalsvägen 82 Sekreterare
Diana Jensen Österdalsvägen 42 Kassör
Carolina Lundqvist Österdalsvägen 84 Ledamot
Jimmy Bergman Österdalsvägen 58 Ledamot
Owe Lundgren Österdalsvägen 66 Ledamot
Andreas Eriksson Österdalsvägen 68 Ledamot
Mikael Staverud Österdalsvägen 56 Suppleant
Johan Persson Österdalsvägen 46 Suppleant
Nicola Rabi Österdalsvägen 64 Suppleant