Utökat eldningsförbud

Vi vill påminna om att det råder utökat eldningsförbud i hela Sockholm län vilket innebär att det är absolut förbjudet att grilla i skog och mark och även på egen tomt. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter—stockholm/2018-07-25-beslut-om-utokat-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html